Forskningsgrupper ved Sykehuset Østfold

Det er etablert flere forskningsgrupper i Sykehuset Østfold for å øke kvaliteten, bygge robuste forskningsmiljøer, fremme samarbeid og styrke konkurransedyktigheten nasjonalt og internasjonalt.

Sist oppdatert 05.06.2023