Forskningsgruppe Psykisk Helse

 

Navn

Rolle

Tittel

Lynn Mørch-Johnsen 

Gruppeleder og forsker

PhD, Lege i spesialisering psykiatri

Knut-Erik Hymer

Avdelingssjef

Spesialist i psykiatri

Gabriela Hjell

Forsker

PhD, Lege i spesialisering psykiatri

Guttorm Storvestre

Stipendiat

Cand. Med, Spesialist i psykiatri

Enrico Callegari

Post doc

PhD, Spesialist i psykiatri

Tor-Morten Kvam

Stipendiat

Spesialist i psykiatri

Dobrinko Socanski

Forsker

PhD, Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri.

Linda Häger

Forsker

Spesialist i klinisk nevropsykologi

Harald Gustavsen

Medlem

Spesialist i klinisk nevropsykologi

Gruppen består av forskere som er tilknyttet klinikk for psykisk helse- og rusbehandling ved Sykehuset Østfold. De pågående prosjektene strekker seg over forskjellige tematiske områder. Et felles mål for forskningsprosjektene er å øke kunnskap om, og bedre behandling av psykiske lidelser. 

 • NORSMI generell biobank (https://oslo-universitetssykehus.no/norsmi-biobank). Et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å etablere en tematisk forskningsbiobank. Gjennom et bredt samtykke, ønsker man å legge til rette for enklere datainnsamling som kan bli til nytte for fremtidige forskningsprosjekter. Formålet er å skaffe mer kunnskap om årsaker, sykdomsmekanismer og behandling av psykiske lidelser.
 • Nasjonalt prosjekt som har rekruttert pasienter fra Sikkerhetsseksjoner ved Sykehuset Østfold. Formål er å øke kunnskap om vold ved psykiske lidelser.
 • MDMA-assistert terapi mot depresjon. An Open-Label, Phase 2, Feasibility Study of Manualized MDMA-Assisted Psychotherapy in Subjects with Major Depressive Disorder. Forsker-initiert studie som er finansiert av PhD-midler fra Helse-Sørøst. Første studien som undersøker MDMA-assistert terapi mot depresjon.
 • BE-SAFE: Implementing a patient-centred and evidence-based intervention to reduce BEnzodiazepine and sedative-hypnotic use to improve patient SAFEty and quality of care. Internasjonal multisenter studie som har som hovedmål 1) å øke pasientsikkerhet; 2) fylle kunnskapshull når det gjelder bruk av sovemidler hos eldre pasienter; 3) lage nye, evidensbaserte, pasientnære metoder for å redusere forbruket av sovemidler hos eldre; 4) lage nye, evidensbaserte og dynamiske retningslinje på europeisk- og lokalt nivå.
 • Internettundersøkelse om opplevd nytte og ulempe ved rekreasjonell bruk av MDMA i Norge. Formål: kunnskap om fordeler og ulemper ved bruk av MDMA i en rekreasjonell setting, heriblant endring av mål på ulike psykiske lidelser, avhengighet og selvmordsrisiko etter minst én gangs bruk.
 • Nytten av EEG skårer i diagnostisering av ADHD og prediksjon av medisinrespons ved medikamentell behandling av ADHD. Formålet med det prosjektet er å finne ut hvor godt «nevrologisk, klinisk nevrofysiologisk-analysene» av Q-EEG-VCPT data fungerer i forhold til diagnostiske klassifiseringer og prediksjon av medisinrespons. I dette inngår også å finne ut hvorvidt det å supplere de eksisterende prediktorene utarbeidet i Nevroteamet med de anvendte analysene vil forbedre den metodikken som nå brukes. I tillegg kunne man fange opp barn og unge med epileptiform aktivitet og behov for annen behandling enn kun ADHD medisin.
 • Simulering av kognitiv svikt. Formålet med prosjektet er å samle data på Inventory of Problems-29 fra en kontrollgruppe med kognitiv svikt og sammenligne med en gruppe som forsøker å simulere kognitiv svikt.
 • NOPSYM: Nettverk for normeringsdata på psykologiske metoder. Prosjektet samler delprosjekter og enheter som samler data på psykologiske metoder med formål om å samle norske normdata fra pasientgrupper. Konkrete prosjekter utvikles fortløpende ved seksjoner i SØHF. Metoder inkluderer foreløpig Personality Assessment Inventory (PAI også ungdomsversjonen PAI-A), Inventory of Problems-29 og Personality Inventory for DSM-5 (PID-5, ulike versjoner), ungdom 15-17 samt voksne.  

 • Guttorm Storvestre: Nevrobiologiske markører for vold ved schizofreni.
 • Tor-Morten Kvam - “An Open-Label, Phase 2, Feasibility Study of Manualized MDMA-Assisted Psychotherapy in Subjects with Major Depressive Disorder”  


BE-SAFE: Deprescription of benzodiazepine and sedative hypnotics (BSHs) in insomnia disorder (magicapp.org)
Bell C, Rokicki J, Tesli N, Gurholt TP, Hjell G, Fischer-Vieler T, Bang N, Melle I, Agartz I, Andreassen OA, Ringen PA, Rasmussen K, Dahl H, Friestad C, Haukvik UK. Hypothalamic subunit volumes and relations to violence and psychopathy in male offenders with or without a psychotic disorder.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2024 Feb 14. doi: https://doi.org/10.1007/s00406-023-01725-4 

Johansen IT, Steen NE, Rødevand L, Lunding SH, Hjell G, Ormerod MBEG, Agartz I, Melle I, Lagerberg TV, Nerhus M, Andreassen OA. Sex differences in autonomic adverse effects related to antipsychotic treatment and associated hormone profiles. Schizophrenia. 2024 Jan 6;10(1):6. doi: https://doi.org/10.1038/s41537-023-00430-4 

Duric NS, Assmus J, Børresen H, Golos AD, Socanski D, Duric A, Surmeli T. Quantitative electroencephalography in children with attention deficit hyperactivity disorder and healthy children: Behavioral and age correlates. Appl Neuropsychol Child. 2023 Dec 12:1-9. doi: 10.1080/21622965.2023.2288865. Epub ahead of print. PMID: 38086349.

Fischer-Vieler, T., Ringen, P. A., Kvig, E., Bell, C., Hjell, G., Tesli, N., ... & Haukvik, U. K. Associations between clinical insight and history of severe violence in patients with psychosis. Schizophrenia Bulletin Open. 2023, 4(1), sgad011. doi: https://doi.org/10.1093/schizbullopen/sgad011 

Vaskinn A, Rokicki J, Bell C, Tesli N, Bang N, Hjell G, Fischer-Vieler T, Haukvik UK, Friestad C. Violent Offending in Males With or Without Schizophrenia: A Role for Social Cognition?
Schizophr Bull. 2023 Oct 20:sbad151. doi: https://doi.org/10.1093/schbul/sbad151

Lunding SH, Ueland T, Aas M, Høegh MC, Werner MCF, Rødevand L, Johansen IT, Hjell G, Ormerod MBEG, Ringen PA, Ottesen A, Lagerberg TV, Melle I, Andreassen OA, Simonsen C, Steen NE. Tobacco smoking related to childhood trauma mediated by cognitive control and impulsiveness in severe mental disorders. Schizophr Res. 2023 Nov;261:236-244. doi: https://doi.org/10.1016/j.schres.2023.09.041

Aas M, Andreassen OA, Gjerstad J, Rødevand L, Hjell G, Johansen IT, Lunding SH, Ormerod MBEG, Lagerverg TV, Steen NE, Djurovic S, Akkouh I. Expression of ANK3 moderates the association between childhood trauma and affective traits in severe mental disorders. Sci Rep. 2023 Aug 24;13(1):13845. doi: https://doi.org/10.1038/s41598-023-40310-6 

Bell C, Tesli N, Gurholt TP, Rokicki J, Hjell G, Fischer-Vieler T, Melle I, Agartz I, Andreassen OA, Ringen PA, Rasmussen K, Dahl H, Friestad C, Haukvik UK. Psychopathy subdomains in violent offenders with and without a psychotic disorder. Nord J Psychiatry. 2023 May;77(4):393-402. doi: https://doi.org/10.1080/08039488.2022.2128869


Johansen IT, Steen NE, Rødevand L, Werner MCF, Lunding SH, Hjell G, Ormerod MBEG, Agartz I, Melle I, Lagerberg TV, Nerhus M, Andreassen OA. Sex-specific associations between metabolic hormones, severe mental disorders and antipsychotic treatment. Psychoneuroendocrinology. 2022 Dec;146:105927. doi: https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2022.105927

Tesli N, Bell C, Hjell G, Fischer-Vieler T, I Maximov I, Richard G, Tesli M, Melle I, Andreassen OA, Agartz I, Westlye LT, Friestad C, Haukvik UK, Rokicki J. The age of violence: Mapping brain age in psychosis and psychopathy. Neuroimage Clin. 2022;36:103181. doi: https://doi.org/10.1016/j.nicl.2022.103181

Elkjaer Greenwood Ormerod MB, Ueland T, Frogner Werner MC, Hjell G, Rødevand L, Sæther LS, Lunding SH, Johansen IT, Ueland T, Lagerberg TV, Melle I, Djurovic S, Andreassen OA, Steen NE. Composite immune marker scores associated with severe mental disorders and illness course.
Brain Behav Immun Health. 2022 Jul 2;24:100483. doi: https://doi.org/10.1016/j.bbih.2022.100483


Andreou D, Steen NE, Mørch-Johnsen L, Jørgensen KN, Wortinger LA, Barth C, Szabo A, O'Connell KS, Lekva T, Hjell G, Johansen IT, Ormerod MBEG, Haukvik UK, Aukrust P, Djurovic S, Yolken RH, Andreassen OA, Ueland T, Agartz I. Toxoplasma gondii infection associated with inflammasome activity and neuronal injury. Sci Rep. 2024 Mar 4;14(1):5327. doi: 10.1038/s41598-024-55887-9.PMID: 38438515

Ruggeri A, Nerland S, Mørch-Johnsen L, Jørgensen KN, Barth C, Wortinger LA, Andreou D, Andreassen OA, Agartz I. Hypothalamic Subunit Volumes in Schizophrenia and Bipolar Spectrum Disorders. Schizophr Bull. 2024 Jan 11:sbad176. doi: 10.1093/schbul/sbad176. Online ahead of print.PMID: 38206841
 
Hjell G, Rokicki J, Szabo A, Holst R, Tesli N, Bell C, Fischer-Vieler T, Werner MCF, Lunding SH, Ormerod MBEG, Johansen IT, Djurovic S, Ueland T, Andreassen OA, Melle I, Lagerberg TV, Mørch-Johnsen L, Steen NE, Haukvik UK. Impulsivity across severe mental disorders: a cross-sectional study of immune markers and psychopharmacotherapy. BMC Psychiatry. 2023 Sep 7;23(1):659. doi: 10.1186/s12888-023-05154-4.PMID: 37674162 Free PMC article.
 
Ihler HM, Lyngstad SH, Mørch-Johnsen LE, Lagerberg TV, Melle I, Romm KL. A transdiagnostic approach to negative symptoms: exploring factor structure and negative symptoms in bipolar disorders. Front Psychiatry. 2023 Jun 16;14:1136097. doi: 10.3389/fpsyt.2023.1136097. eCollection 2023.PMID: 37398600 Free PMC article.

Kvam T-M, Uthaug MV, Andersen KAA, Refsum BB, Tunstad PA, Stewart LH, et al. Epidemiology of classic psychedelic substances: results from a Norwegian internet convenience sample. Frontiers in Psychiatry. 2023;14.
Åman CMH, Kvam T-M, Andreassen O, Rønsen AC. Ketamin har god effekt mot depresjon. Sykepleien forskning (Oslo). 2023(93592):e-93592.

Mørch-Johnsen L, Jørgensen KN, Barth C, Nerland S, Bringslid IK, Wortinger LA, Andreou D, Melle I, Andreassen OA, Agartz I. Thalamic nuclei volumes in schizophrenia and bipolar spectrum disorders – Associations with diagnosis and clinical characteristics. Schizophr Res. 2023 Apr 29;256:26-35. doi: 10.1016/j.schres.2023.04.008. Online ahead of print.

Kvam T-M, Goksøyr IW, Stewart LH, Repantis D, Røssberg JI, Andreassen OA. Study protocol for “MDMA-assisted therapy as a treatment for major depressive disorder: A proof of principle study”. Frontiers in Psychiatry. 2022;13.

Kvam TM, Stewart LH, Andreassen OA. Psychedelic drugs in the treatment of anxiety, depression and addiction. Tidsskr Nor Laegeforen. 2018;138(18).

Hjell G, Szabo A, Mørch-Johnsen L, Holst R, Tesli N, Bell C, Fischer-Vieler T, Werner MCF, Lunding SH, Ormerod MBEG, Johansen IT, Dieset I, Djurovic S, Melle I, Ueland T, Andreassen OA, Steen NE, Haukvik UK. Interleukin-18 signaling system links to agitation in severe mental disorders. Psychoneuroendocrinology. 2022 Jun;140:105721. doi: https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2022.105721

Johansen IT, Steen NE, Haram M, Rødevand L, Werner MCF, Lunding SH, Hjell G, Agartz, I, Melle, I., Lagerberg TV, Nerhus M, Andreassen OA. Sex differences in 

 • Nasjonalt:
  • NORSMI (Norwegian Research Network in Severe Mental Disorders)
  • NetMent (Regionalt forskningsnettverk for mental helse, Helse Sør Øst)
  • PsykForsk (Ved Nordre Østfold DPS - Fokus på innovativ behandlingsforskning og gjennomfører flere kliniske intervensjonsstudier med nye og lovende behandlingsalternativer for pasienter med psykiske lidelser)
  • Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Forskningsgruppe for legemiddelbruk hos eldre, Geriatrisk forskningsenhet, Ullevål sykehus, OUS
  • Folkehelseinstituttet
  • Forskningsavdeling, Helse Fonna

 

 • Internasjonalt:

For more information, please contact the group leader lynn.morch-johnsen@so-hf.no

 

Sist oppdatert 07.05.2024