Media

Sykehuset Østfold svarer gjerne på spørsmål fra medier og journalister.

Vi ber likevel om forståelse for at vi ikke kan besvare spørsmål om pasienters identitet eller diagnose. Sykehuset har ikke adgang til å innhente journalopplysninger for å besvare spørsmål fra pressen om pasienters tilstand. Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke utlevere ytterligere informasjon om hva slags skader pasienten behandles for og hvordan pasientens tilstand utvikler seg.

Av prinsipp kontakter vi heller ikke pasienter med spørsmål om uttalelser til mediene. Det handler om at pasienter under behandling i sykehuset kan ha svekket samtykkekompetanse.

For at du skal være forvisset om at du har fått korrekt informasjon og offisielle svar du trygt kan publisere, skal alle henvendelser fra medier skje til vår pressevakttelefon 948 19 109 (telefonen viderekobles og kan ikke motta SMS).

Etter kontortid er ikke pressevakten til stede på sykehuset. Mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, bør fortrinnsvis skje i kontortiden (08.00-16.00). Du kan også sende en henvendelse til kommunikasjonsavdelingen (e-poster blir lest i kontortiden). Vi vil gjøre vårt beste for å besvare dine spørsmål.

post.info@so-hf.no 

Når du ber om innsyn, sender du e-post til følgende adresse: postmottak@so-hf.no.​

Kommunikasjonssjef Ingrid Trømborg
Telefon 995 52 155   
E-post: post.info@so-hf.no

Sist oppdatert 03.04.2023