E-post til Sykehuset Østfold

E-postmottaket er betjent mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Vær oppmerksom på at e-post som sendes til postmottaket blir journalført i henhold til gjeldende regler for saksbehandling. Dette gjelder også elektronisk post som blir sendt via eDialog.

 

Send elektronisk post til Sykehuset Østfold på en sikker måte med eDialog.

Vi oppfordrer både privatpersoner og virksomheter til å benytte eDialog for å sende dokumenter til oss på en rask og trygg måte, istedenfor å bruke e-post. Ettersom sendingen blir kryptert, kan også konfidensielle opplysninger og informasjon som er underlagt taushetsplikt sendes via eDialog.​
 

Les mer om eDialog

E-post er ikke en sikker kommunikasjonsmåte, og vi ønsker ikke at opplysninger om deg skal komme på avveie. Det er viktig at du leser informasjonen nedenfor hvis du allikevel velger å sender oss e-post.

Hvis du har spørsmål om timeavtale, ønsker å endre eller avbestille time, må du kontakte den aktuelle avdelingen på telefon i kontortiden mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet eller ring sentralbordet 69 86 00 00.

Henvendelser som inneholder helseopplysninger eller personlige opplysninger om deg som pasient eller pårørende, må enten sendes som brev til sykehuset eller formidles på telefon.

Ønsker du innsyn i pasientjournal kan du logge deg på helsenorge.no og finne opplysninger og veiledninger der. Du finner også følgende elektroniske skjemaer:

Anmodning om utskrift av pasientjournalAnmodning om utskrift av tilgangsloggAnmodning om endring i pasientjournalStille spørsmål om oppslag i pasientjournal

Du kan sjekke hvor langt henvisningen din har kommet ved å logge deg på helsenorge. Foreløpig gjelder ikke dette henvisninger til bildediagnostikk.  Du kan også ta kontakt med fastlegen din med spørsmål om henvisning til ny utredning og behandling.

Vi kan dessverre ikke behandle eller videresende e-posthenvendelser som gjelder søknad om jobb, praksisplass eller hospitering i Sykehuset Østfold. Jobbsøknader må sendes elektronisk via Webcruite. Du kan eventuelt kontakte den aktuelle avdelingen direkte på telefon.

Webcruiter​

E-post til medarbeidere i Sykehuset Østfold skal sendes til postmottaket. Vi oppgir ikke medarbeideres e-postadresse uten at det er gjort særskilt avtale med den enkelte. E-post til medarbeidere i Sykehuset Østfold skal sendes til postmottak@so-hf.no.

E-post med uaktuelle invitasjoner, reklame og lignende vil ikke bli behandlet eller videresendt. 


E-postadresse

postmottak@so-hf.no
Sist oppdatert 02.06.2023