Velkommen til Sykehuset Østfold

Vi tilbyr spesialist­helsetjenester innen somatikk, psykisk helsevern og avhengighetsbehandling.

En kvinne i hvit frakk

Vil du jobbe hos oss?

Sykehuset Østfold trenger til enhver tid dyktige og motiverte medarbeidere. Hos oss får du en spennende og varierende arbeidsdag hvor du har gode muligheter til faglig og personlig utvikling. Vi har behov for medarbeidere innen alle fagområder, alt fra helsefag til tekniske fag. Bli med i vårt team for å gi våre pasienter best mulig helsetilbud!
Jobbe hos oss
Fem medarbeidere fra forskjellige yrkesgrupper

Bli blodgiver!

Blodbanken har til enhver tid behov for nye blodgivere. Blod er et levende materiale som ikke kan fremstilles kunstig. Blodet brukes til mange typer pasienter for eksempel ved kreftbehandling, operasjoner, ulykker, svangerskap og fødsel. Mange pasienter er derfor helt avhengige av at noen gir blod til sykehuset. Du gir liv når du gir blod!

Les mer om det å bli blodgiver
Bilde av en blodpose og en skanner