Personvern og informasjonssikkerhet

Personvern

Personvern handler her om hvordan nettsiden samler inn og bruker informasjonen fra de som besøker nettstedet. Du finner også kontaktinformasjon til sykehusets personverombud, som kan gi råd og veiledning generelt om sykehusets behandling av personopplysninger og kan hjelpe deg med å ivareta dine personverninteresser.

Personopplysningsloven inneholder regler for hvordan personopplysninger som samles inn vil bli behandlet, hvordan de sikres, hvem som har tilgang til opplysningene og om de utleveres til andre.

​Dataansvarlig er Sykehuset Østfold

Databehandler er Norsk Helsenett SF (NHN). (Bruksvilkår for nasjonale e-helseløsninger)

Norsk Helsenett er nasjonal tjenesteleverandør og teknisk leverandør av drift og vedlikehold av nettstedet.

Opplysningene som samles inn, lagres på servere som driftes av NHN.

På nettsiden har du mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Når du har sendt en melding vil navn, e-postadresse (dersom du ønsker svar på din henvendelse) og hva du skriver om i meldingen bli lagret. Det er derfor viktig at det ikke opplyses om sensitiv informasjon eller personopplysninger i e-posten, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger.

Vi lenker til andre organisasjoner og nettsteder. Personvernerklæringen på dette nettstedet omfatter ikke andre nettsteder. Når du besøker andre nettsteder, bør du derfor lese personvernerklæring på disse nettstedene.

Nettstedet lagrer trafikk/besøksstatistikk. Statistikken viser hvor mye hvert enkelt område av nettsiden blir besøkt. Vi kan ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Eksempler på informasjon som lagres er antall besøkende på de ulike sidene, hvilke nettsteder de kommer fra, hvor lenge de er på nettsiden og hvilke nettlesere som brukes. Informasjonen som lagres brukes slik at nettsidens tilbud og innhold stadig kan bli bedre og videreutvikles.

Løsningen for besøksstatistikk er basert på Matomo​.​

Nettstedet lagrer informasjon om hvilke søkeord som besøkende benytter. Formålet med dette er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Vi kan blant annet finne ut hvilke søkeord som gir treff og hvilke søkeresultater de besøkende velger. Det er bare søkeordene som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om besøkende.

Personvernombudet gir råd og veiledning generelt om sykehusets behandling av personopplysninger og kan hjelpe deg med å ivareta dine personverninteresser.

Du kan kontakte personvernombudet ved å sende e-post eller per brev.

Kontaktinformasjon:

E-post

personvernombudet@so-hf.no

Postadresse

Personvernombudet
Postboks 300
1714 Grålum

Informasjonssikkerhetsleder inngår i sykehusets juridiske avdeling. Informasjonssikkerhetsleder gir råd om sykehusets IKT-utstyr og medisinsk teknologiske utstyr for at kravene til behandling av personopplysninger skal være oppfylt. Informasjonssikkerhetsleder deltar også i anskaffelser av utstyr og gjennomfører revisjoner innen fagområdet.

Du kan kontakte informasjonssikkerhetsleder ved å sende e-post eller per brev.

Kontaktinformasjon:

E-post
informasjonssikkerhetsleder@so-hf.no

Postadresse

Informasjonssikkerhetsleder
Postboks 300
1714 Grålum

Sist oppdatert 11.01.2023