Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen er ansvarlig for sykehusets omdømmebygging og kommunikasjonsvirksomhet. Tiltakene omfatter alt fra brosjyrer, foldere og magasiner, til pressestoff, nettsider og sosiale medier. Virkemidlene omfatter strategisk og praktisk rådgivning, prosesstyring, kvalitetssikring og realisering av tiltak.

Målet er å bidra til en positiv dialog med pasienter, fastleger, kommuner, helsemyndigheter og egne medarbeidere. Avdelingen betrakter informasjon og kommunikasjon som en viktig verdiskaper i pasientenes behandlingsforløp.

Sykehuset Østfold svarer gjerne på spørsmål fra medier og journalister. Vi ber likevel om forståelse for at vi ikke kan besvare spørsmål om pasienters identitet eller diagnose. Sykehuset har ikke adgang til å innhente journalopplysninger for å besvare spørsmål fra pressen om pasienters tilstand. Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke utlevere ytterligere informasjon om hva slags skader pasienten behandles for og hvordan pasientens tilstand utvikler seg.

Av prinsipp kontakter vi heller ikke pasienter med spørsmål om uttalelser til mediene. Det handler om at pasienter under behandling i sykehuset kan ha svekket samtykkekompetanse.

For at du skal være forvisset om at du har fått korrekt informasjon og offisielle svar du trygt kan publisere, skal alle henvendelser fra medier skje til vår pressevakttelefon 948 19 109 (telefonen viderekobles og kan ikke motta SMS). Etter kontortid er ikke pressevakten til stede på sykehuset. Mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, bør fortrinnsvis skje i kontortiden (08.00-16.00). Vi vil gjøre vårt beste for å besvare dine spørsmål.

Forespørsel om innsynsbegjæringer sendes postmottak@so-hf.no.

Kontakt

Postadresse

Postboks 300
1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i 3.etasje.

Administrasjonsbygget

Kalnesveien 380

1714 Grålum