Molekylærbiologi forsknings- og kompetansegruppe

Gruppens formål er forskning innen molekylærbiologi, herunder påvisning og karakterisering av gener/genomer, og studier på molekylære biomarkører. 
Gruppen driver både egen initiert forskning, med fokus på humant papillomavirus (HPV), mikrobiologi/virologi og kreft, samt bidrar med molekylærbiologisk kompetanse og forskningsstøtte i samarbeidsprosjekter med kliniske miljøer ved sykehuset. 

• Leder: Christine M. Jonassen, PhD, Forsker, Prof II, NMBU
• Anbjørg Rangberg, MSc, Molekylærbiolog
• Jeanette Aarem, MSc, Molekylærbiolog
• Birgitte B. Trinborg, MSc, Molekylærbiolog, Dr grads stipendiat
• Terje Syvertsen, BSc, Overbioingeniør
• Lamya Garabet, MD, Overlege Medisinsk biokjemi, Dr grads stipendiat
• Alba Kaci, PhD, Molekylærbiolog 

Eksterne gruppemedlemmer
• Astri L. Larsen, MD, Overlege Mikrobiologi, AHUS
• Heidi Grønlien, PhD, Førsteamanuensis, HiØ
• Torstein Tengs, PhD, Forsker, NMBU
• Kathrine Lie, MD, PhD, Overlege Patologi, OUS

Lamya Garabet: Effects of thrombopoietin receptor agonists on coagulation, collagen synthesis and megakaryocyte apoptosis and studies on The underlying mechanisms

Birgitte B. Trinborg: The role of gut viruses in early infancy on gut bacterial community and on development of non-communicable diseases

1) HPV i Pregnancy, PreventADALL, Stipendiat ved kvinneklinikken, SØ, Prosjektleder CM. Jonassen

2) Clinical impact of Torque-Teno-virus (TTV), a major part of the human virome, on burden of common infectious disease and risk of wheezing in young children , PreventADALL, Stipendiat ved barneklinikken, SØ, Prosjektleder CM Jonassen

3) Gut viruses in early infancy - prevalence and impact on gut bacterial community and on development of non-communicable diseases, PreventADALL, Stipendiat ved Senter for laboratoriemedisin, Prosjektleder CM Jonassen

4) Genotyping av vancomycinresistente Enterococcus faecium stammer isolert i forbindelse med VRE-utbruddet ved Sykehuset Østfold 2012-13, Prosjektleder Jonassen CM

5) Virale faktorer assosiert med alvorlige tilfeller av COVID-19, Prosjektleder Jonassen CM

6) Pilotprosjekt på kartlegging av faktorer av betydning for jernlager hos hemokromatose pasienter, Prosjektleder Jonassen CM

7) VULVACA, Human papillomavirus and vulvar carcinoma in Norway: precursors, incidence, genotype profile and prognosi, Prosjektleder, Lie AK

8) Effects of Thrombopoietin Receptor Agonists on coagulation and fibrinolyse, Prosjektleder Ghanima W, 

9) Circulating Circular RNAs in acute stroke, Prosjektleder Azhar Abbas, Nevrologisk avdeling

10) Norwegian Coronavirus Disease 2019 (NOCOVID-19), Prosjektleder Olav Dalgard, Ahus

11) Mechanisms for Covid-19 Disease Complications (COVID MECH), Prosjektleder Torbjørn Omland, Ahus

12) SElf-SAMpling in cervical cancer screening. SESAM study; a key to better health, Prosjektleder, Mari Nygaard, Kreftregisteret

13) Biomarkører ved HPV assosiert celleforandringer i cervix- (Cinderella studien), Prosjektleder Ingrid Baasland, Baasland klinikken, TrondheimSist oppdatert 02.12.2020