Forskningsgruppe anestesi, intensiv og operasjon (AIO)

En collage av en person
Gruppemedlemmer

 

NavnArbeidsstedJobb tittelAkademisk tittel
Brita Fosser Olsen

Intensivavdelingen

Høgskolen i Østfold

Intensivsykepleier

Forsker

Førsteamanuensis

Klara FribergIntensivavdelingenIntensivsykepleierStipendiat
Mette NikolaisenIntensivavdelingenIntensivsykepleierStipendiat
Jan Sverre VamnesAvd. for anestesilegerAnestesilegeForsker
Agnete Prydz Avd. for anestesilegerAnestesilege PhD
Marie SørenstuaAvd. for anestesilegerAnestesilegeStipendiat
Grethe HeitmanAvd. for anestesilegerAnestesilegeStipendiat
Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Operasjonsavdelingen

Høgskolen i Østfold

Anestesisykepleier

Forsker

Professor

Anne Mette NygaardHøgskolen i ØstfoldIntensivsykepleierFørsteamanuensis
Vivian NystrømHøgskolen i ØstfoldIntensivsykepleier
Stipendiat
​Anne Karine Roos​
​Intensivavdelingen
​Sykepleier/ Rådgiver
​MSc

 

Fokuset i forskningsgruppen omhandler forskning knyttet til fagområdene anestesi, intensiv og operasjon. Dette er fagområder som behandler pasienter som enten er akutt og kritisk syke, som har en forverring av kronisk sykdom, eller som gjennomgår kirurgi eller anestesi.

 

 • Hensikten er å studere implementering av manuell aortakompresjon iblant annet Etiopia, Brasil, Madagaskar og Norge, for å redusere maternell mødredødelighet
 • Quality in prehospital services; Observations, assessments, triage and interventions in ambulance services and the effect on the trauma patient's outcome. Undersøker håndtering av traumepasienter prehospitalt
 • Digitale verktøy innen spesialsykepleie. Gjør kvalitative intervjuer ved akuttmottak, medisinsk overvåkning, operasjon, anestesi, intensive og postoperativ avdeling
 • Follow-up of intensive care unit patients after intensive care unit discharge. Hensikten er å bygge opp forskning og studere temaet oppfølging av intensivpasienter
 • Symptoms, Vital Signs and Their Effects on Functioning and Quality of Life in Intensive Care Patients. Studerer flere utfallsmål det første året hos pasienter som har vært innlagt på intensivavdelinger
 • Survival rates and long-term outcomes for patients with COVID-19 admitted to Norwegian ICUs. Studerer Covid-data fra pasienter på norske intensivavdelinger
 • Sykepleie til pasienter på enerom. Formålet er å beskrive hva slags erfaringer sykepleiere på medisinske og kirurgiske døgnområder har med å ivareta pasienter på enerom; av hvordan sykepleietjenesten best kan tilrettelegges for å ivareta pasienter på enerom, og beskrive hvilke erfaringer sykepleiere har med digitale løsninger
 • Implications of robotic surgery on operating room nurses' roles and responsibilities, and on patient experiences and outcomes- the ROBOUT study. Et doktorgradsprosjekt som skal studere forhold rundt bruk av robot-kirurgi
 • Posttraumatic stress symptoms and importance of hope in intensive care unit patients during the first year after intensive care unit admission. Et doktorgradsprosjekt som studerer posttraumatisk stress symptomer det første året etter intensivopphold, samt betydningen av håp
 • Patient reported symptoms the first week after intensive care unit discharge and up to hospital discharge. Et doktorgradsprosjekt som kartlegger multiple symptomer hos tidligere intensivpasienter på sengepost, samt fysiske, psykiske og kognitive plager dagen de skrives ut
 • Ultrasound guided nerve blocks within the thoracolumbar area for better postoperative analgesia. Et doktorgradsprosjekt som sammenlikner tradisjonell smertebehandling versus ulike nerveblokader og effekt på postoperativt forbruk av opiater, smerte og kvalme
 • Implementation and evaluation of obstetric shock index and external aortic compression to reduce severe postpartum hemorrhage. Et doktorgradsprosjekt som studerer implementering av obstetrisk sjokk-indeks, samt håndtering av postpartumblødning
 • Effectiveness and clinical outcomes of decentralized acute healthcare services versus hospital- a randomized controlled trial. Et doktorgradsprosjekt som studerer kvalitet og effektivitet ved akuttinnleggelse ved kommunale akuttavdelinger versus på sykehus


Klara Friberg. Posttraumatic stress symptoms and importance of hope in intensive care unit patients during the first year after intensive care unit admission

Mette Kure Nikolaisen. Patient reported symptoms the first week after intensive care unit discharge and up to hospital discharge

Maria Sørenstua.  Ultrasound guided nerve blocks within the thoracolumbar area for better postoperative analgesia

Grete Heitman.  Implementation and evaluation of obstetric shock index and external aortic compression to reduce severe postpartum hemorrhage

Vivian Nystrøm. Effectiveness and clinical outcomes of decentralized acute healthcare services versus hospital- a randomized controlled trial

 

 

 • Nasjonalt: Høgskolen i Østfold; Oslo Universitetssykehus; Universitetet i Oslo; Universitetet i Sør-Øst Norge; Lovisenberg Diakonale Høgskole

Friberg FF, Nilsson H, Leonardsen ACLL. When disaster strikes: A cross-sectional study on staff recall and the use of staff recall systems during mass patient influx at Norwegian emergency primary health care centers. BMC Emerg Med. 2023;23(25). doi:10.1186/s12873-023-00802-0

Leonardsen ACL, Grøndahl V, Helgesen AK, Bååth C, Hardeland C. Patient-centredness in digital primary healthcare services- a systematic scoping review. Healthcare. 2023;  11(9). doi: 10.3390/healthcare11091296

Leonardsen ACL, Hardeland C, Helgesen AK, Bååth C, DelBusso L, Grøndahl VA. The use of robotic technology in the healthcare of older people- a systematic review. Healthcare. 2023;11(6):904.  https://doi.org/10.3390/healthcare11060904

Sørenstua M, Zantais N, Vamnes JS, Ræder J, Leonardsen ACL. Reply to letter to editor regarding 'Variable Anterior Spread of Local Anesthetic after Erector Spinae Plane Block (ESPB): Time to Turn the Spotlight on the 'Retro-SCTL space'.Regional Anesth Pain Med. 2023.http://dx.doi.org/10.1136/rapm-2023-104392

Wevling AB, Olsen BF, Nygaard AM, Heiberg T. Knowledge and Awareness of Non-Technical Skills Over the Course of an Educational Program in Nursing-A Repeated Cross-Sectional Study. Advances in Medical Education and Practice. Volume 2023:14 Pages 31-41 https://doi.org/10.2147/AMEP.S379341

 • Roos, A. K. Ø., Skaug, E. A., & Helgesen, A. K. (2023). The Importance of Being Taken Care of—Patients’ Experience with the Quality of Healthcare in a Norwegian Hospital. Nursing Reports, 13(4), 1742-1750
 • Sørenstua et al. Spread of local anesthetics after erector spinae plane block: an MRI study in healthy volunteers. Reg Anesth Pain Med. 2023 Feb;48(2):74-79. doi: 10.1136/rapm-2022-104012
 • Nikolaisen, Mette Kure; Fridh, Stina & Olsen, Brita Fosser (2023). Patient transfer from intensive care units to general wards: An exploratory qualitative study of ward nurses' experiences of patient safety. Nursing Open. ISSN 2054-1058. s. 1–8. doi: 10.1002/nop2.1923
 • Friberg K, Hofsø K, Ræder J, Rustøen T, Småstuen, M, Olsen BF (2023). Prevalence of and predictive factors associated with high levels of post-traumatic stress symptoms 3 months after intensive care unit admission: A prospective study. Australian Critical Care. ISSN 1036-7314. doi: 10.1016/j.aucc.2023.06.005
 • Leonardsen ACL, Wolf A, Nilsson U. Person-centredness in the operating room- a systematic review. J PeriAnesth Nurs. Level 1. Accepted 29.12.2023
 • Leonardsen ACL, Hardeland C, Hallgren J, Femdal I, Thapa D, Helgesen AK, Bååth C, Halvorsrud L, Grøndahl V, Gillsjö C. Nursing students’ attitudes towards the use of digital technology in the healthcare of older people- a cross-sectional study in Norway and Sweden. BMC Nurs. 22, 428 (2023). https://doi.org/10.1186/s12912-023-01600-6
 • Harring AKV, Blinkenberg J, Brattebø G, Hjertdahl M, Idland S, Iversen E, Leonardsen ACL, Zakariassen E, Jørgensen TM. The MeSH heading “Call Center” is due for an update: Why we recommend the more precise heading “Emergency Medical Communication centre”. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. Accepted 16.nov 2023
 • Leonardsen ACL. The impact of clinical experience in advanced practice nursing education. A cross-sectional study of Norwegian advanced practice nurses’ perspectives. Nursing Reports. 2023;13:1304-1317. https://doi.org/10.3390/nursrep13030110
 • Sørenstua M, Leonardsen ACLL, Chin KJ. Dorsal root ganglion: a key to understanding the therapeutic effects of the erector spinae plane (ESP) and other intertransverse process blocks? Reg Anesth Pain Med. 2023 Sep 19:rapm-2023-104816. doi: 10.1136/rapm-2023-104816
 • Brevik L, Leonardsen ACLL. Mobile phones in the operating theatre: A cross-sectional study of Norwegian operating room nurses’ knowledge, practice and attitudes. AORN J. Accepted 24.03.2023
 • Lindholm E, Hegde J, Leonardsen ACL, Saltnes C, Aasheim E. Norwegian anesthesia personnels’ perspectives and approaches to climate change and sustainability. The Journal of Climate Change and Health. Accepted 04072023
 • Leonardsen ACL, Flynn F, Gran Bruun AM, Valeberg B. Masterkompetanse i anestesisykepleie- en tverrsnittstudie av ledere og fagutviklingssykepleieres erfaringer. Nordisk Sygeplejeforskning. 2023;13(3):1-10. doi:10.18261/nsf.13.3.3
Sist oppdatert 15.03.2024