Forskningsgruppe PsykForsk, Innovativ behandlingsforskning

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Fra venstre: Ingmar Clausen, Justyna Rog, Ivar Goksøyr, Tor-Morten Kvam, Ingrid Autran, Mark Berthold-Losleben, Inger-Tove Jentoft van de Vooren

 

Navn

Rolle

Tittel

Kontaktinfo

Mark Berthold-Losleben

Leder

PhD, psykiater og førsteamanuensis NTNU

Mark.Berthold-Losleben@so-hf.no

 markbert@ntnu.no

 

Mark Berthold-Losleben - NTNU

 

Tor-Morten Kvam

Nestleder

Psykiater, PhD-stipendiat

Tor-Morten.Kvam@so-hf.no

 

Inger-Tove Jentoft van de Vooren

Forskningskoordinator

Sekretær

Sykepleier

xngjen@so-hf.no

 

Ingmar Clausen

 

Avdelingssjef

Inclau@so-hf.no

 

Ivar Goksøyr

 

Psykologspesialist

ivar@psykologvirke.no

https://psykologvirke.no/ 

Justyna Rog

 

Psykologspesialist

Justyna.Rog@so-hf.no

 

Ingrid Autran

Forskningsmedarbeider

 

Ingrid.Autran@so-hf.no

 

Gjennomføring av kliniske studier med psykoterapeutisk intervensjon i kombinasjon med nye medisinske produkter

  • MDD: An Open-Label, Phase 2, Proof of Principle Study of Manualized MDMA-Assisted Therapy in Subjects with Major Depressive Disorder. Formålet er å undersøke sikkerhet og gjennomførbarhet, samt å få foreløpige indikasjoner på effekt av MDMA-assistert terapi mot depresjon.
  • En internettundersøkelse om opplevd nytte og ulempe ved rekreasjonell bruk av MDMA i Norge: Hovedformålet med undersøkelsen er å studere epidemiologien til MDMA-bruk i Norge, inkludert hva som karakteriserer deltakerne, tidligere bruk av MDMA og andre rusmidler, samt selve MDMA-opplevelsen.
  • En internettundersøkelse om opplevde nytte og ulempe ved rekreasjonell bruk av klassiske psykedeliske stoffer i Norge: Hovedmålet med denne studien var å kartlegge epidemiologien av klassisk psykedelisk substanser i en norsk befolkning. Vi ønsket vi å studere egenskaper ved, og akutte og vedvarende effekter fra, den mest minneverdige opplevelsen med et klassisk psykedelisk stoff. Videre ønsket vi å belyse hvilke faktorer som bidro til deltakernes mest minneverdige opplevelse.
  • NORAAD-nettverk. Nasjonalt fagnettverk for Rapid Acting Antidepressant Network
  • Ketamin mot behandlingsresistent depresjon: en observasjonsstudie
  • Gilgamesh GM-1020, søknad april 2024
  • Søknad om forskningsmidler til nasjonalt ketaminprosjekt til KLINBEFORSK mai 2024
  • Janssen, ESCAPE. Fase 3. Esketamin/ Spravato sammenlignet med Quentapine for Behandlingsresistent depresjon
  • COMPASS Pathways. Fase 2 Psilocobin for behandlingsresistent depresjon
  • MAPS, MP18 Fase 2

 • An Open-Label, Phase 2, Proof of Principle Study of Manualized MDMA-Assisted Therapy in Subjects with Major Depressive Disorder (stipendiat: Tor-Morten Kvam)

Norwegian Rapid Acting Antidepressant Network

Etablert januar 2023.

Ledes av Prof. Ole A. Andreassen

Sekretariat: DPS MOSS, Innovativ behandling og forskning

Mail: noraad@so-hf.no (administreres av Sykehuset Østfold, DPS Moss)

 

NORAAD, et fagnettverk av norske psykiatere, psykologer og andre helsearbeidere som er interessert i ketamin som depresjonsbehandling/ ketaminbehandling for depresjon. Nettverket er ment for å legge til rette for en sikker og konsekvent implementering av ketaminbehandling i Norge. Interesserte personer møtes månedlig i digitalt møte (legge til møteplan per semester/ årlig).

 

NORAAD arrangerte i 2024 en nasjonal konferanse om ketamin. Denne første konferansen ble holdt 13.-14. februar 2024 på Hamar, med 250 deltakere fra hele Norge.

 

Independent advisor

Lowan H. Stewart, MD, FACEP
Specialist in emergency medicine
Medical Director, Axonklinikken 
+47 48336510 
Lowan42@gmail.com
Lowan.Stewart@Axon.no

 

 

For more information, please contact the group leader psykforsk@so-hf.no or noraad@so-hf.no

Sist oppdatert 13.05.2024