Forskningsgruppe barn og unge psykisk helse og barnehabiliteringNavn

Rolle

Tittel

Anette Fjeldstad

Forskningsgruppeleder

Overlege, PhD

Maren Høland

Forskningsrådgiver

Rådgiver, Forskningsavd. PhD

Linda K. Häger

Stipendiat

Psykologspesialist

Cecilie Klem Funderud

Stipendiat

Psykolog

Dobrinko Socanski

Post.doc 50%

Overlege, PhD

Geir Øgrim

Forsker

Psykologspesialist, PhD

Ingvild Aurebekk

Medlem- søker midler 2023

Overlege

Jarna Grønnerød

Medlem

Psykolog, PhD

Ina Susanne Askeli

Fagutviklingsrådgiver ÅBUK

 

Stine Arnesen

Fagutviklingsrådgiver UPS

Psykiatrisk sykepleier

Elin Merethe Lilleng

Medlem

Psykolog

Hilde Bonden

Medlem

Spesialergoterapeut

Kjersti Hestnes

Medlem

Psykologspesialist

Torunn Gammelsrud Finpå

Medlem

Spesialsykepleier

Peter Tallberg

Medlem

Overlege

Elisabeth Holmboe

Medlem

Psykologspesialist

Øyvind Hassfjord

Medlem

Lege i spesialisering

Janne Hassfjord

Medlem

Overlege

Astrid Kragh-Rønne

Medlem

Lege i spesialisering

Tina Marie Skogheim Moe

Medlem

Psykolog

Vibeke Kleven Wendler

Medlem

Lege i spesialisering

Cato Grønnerød

Medlem, ekstern

Psykologspesialist, PhD Førsteamanuensis, UIO

 

Forskningsgruppen er nyopprettet i 2021 og vil bygge videre på den forskningskompetansen vi allerede har i avdelingen. Gruppen vil også ha et søkelys på nye tema som avspeiler seksjonenes kompetanseplaner og behandlingsmessige oppdrag.  Vi vil stimulere til bruk av flere innfallsvinkler og ulike metoder i nye prosjekter. Målsettingen vår er å gjennomføre forskning som kan påvirke behandlingen.

Pågående prosjekter er forskning innen bruk av biomarkører, QEEG og EEG, ved nevropsykiatriske lidelser (ADHD og autisme). Innovasjonsprosjekt der det implementeres bruk av QEEG for sikrere diagnose ved ADHD i klinikk. Det planlegges et samarbeidsprosjekt med Høyskolen i Østfold med bruk av maskinlæring ved analyse av QEEG.

 

Det er forskningsprosjekt på ungdom med psykoselidelse, der formålet med prosjektet er mer kunnskap om sammenhengen mellom barndomstraumer og lavgradig inflammasjon ved tidlig psykoseutvikling.

Det er pågående kvalitetsprosjekt innen implementering av gruppeterapi for ungdom og klinikers erfaringer med adhd utredning i BUP.

Det søkes om midler for prosjekt innen tema personlighetsforstyrrelse hos ungdom.

 

 

 

  • Executive functions and ERP Biomarkers in Pediatric ADHD and Autism, Linda Häger, samarbeid med Sahlgrenska Akademin, Gøteborg Universitet.

  • Nevrologanalyser av EEG data for pasienter og kontroller. Dobrinko Socanski.

  • Innovasjonsprosjekt: bruk av QEEG i klinikk ved vurdering av diagnose og medisinrespons ved ADHD. Geir Øgrim.

  • Low-Grade Inflammation – A Novel Link Between Childhood Trauma and Psychosis in Adolescence, med Oslo Universitetssykehus og Universitetet I Oslo. Cecilie Klem Funderud.

  • The Norwegian Study of the DSM-5 Alternative Model for Personality Disorders

    in Adolescents and Young Adults (NorAMP-Junior), med Oslo Universitetssykehus og Universitetet I Oslo. Ingvild Aurebekk.

  • Implementering av gruppeterapi for ungdom ved BUP Østfold. Anette Fjeldstad.

  • Klinikers erfaringer med utredning av ADHD i Barne- og ungdomspsykiatrien, med Høyskolen i Østfold. Elisabeth Holmboe.

 


Linda K Häger - Executive functions and ERP Biomarkers in Pediatric ADHD and Autism,  med Sahlgrenska Akademin, Gøteborg Universitet.

Cecilie Klem Funderud - Low-Grade Inflammation – A Novel Link Between Childhood Trauma and Psychosis in Adolescence, med Oslo Universitetssykehus og Universitetet I Oslo. 

 

Frøvik-Frei, K., Riiser, K., Kleffergård, I., 2022. Avansert mobilitet hos barn og unge i senfase etter ervervet hjerneskade: En kasus-kontrollstudie. Fysioterapeuten, 2022 (https://hdl.handle.net/11250/2837556)

Anker E, Ogrim G, Heir T. (2021). Verbal working memory and processing speed: Correlations with the severity of attention deficit and emotional dysregulation in adult ADHD. Journal of Neuropsychology, Jul 4. DOI: 10.1111/jnp.12260. Online ahead of print

Arnesen, S.M. & Engvik, T., (2021). En miljøterapeut i psykisk helsevern er alltid på vakt og i beredskap. Sykepleien 109(86501).

 

Henriksen, A.K., Ulberg, R., Tallberg, B.P.U., Løvgren, A. Johnsen
Dahl, H.S. (2021). Conflicted Anger as a Central Dynamic in Depression in
Adolescents - A Double Case Study. International Journal of Environmental Research and Public Health,18, 6466. DOI: 10.3390/ijerph18126466

Häger L.A.  Åsberg Johnels J. Kropotov J.D. Weidle B. Hollup S. Zehentbauer P.G. Gillberg C. Billstedt E. Ogrim G. (2021). Biomarker support for ADHD diagnosis based on Event Related Potentials and scores from an attention test. Psychiatry Research Marc 2021

Häger L.A., Øgrim G., Danielsen, M., Billstedt E., Gillberg C.,  Johnels, J.Å., (2020).  Indexing Executive Functions with Test Scores, Parent Ratings and ERPs: How Do the Measures Relate in Children versus Adolescents with ADHD? Journal of Neuropsychiatric Disease and Treatment. Feb 17;16:465-477. doi: 10.2147/NDT.S230163. eCollection 2020

Ogrim G, Kropotov JD., (2020).  Event Related Potentials (ERPs) and other EEG Based Methods for Extracting Biomarkers of Brain Dysfunction: Examples from Pediatric Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). .Journal of visualized experiments. Mar 12;(157). DOI: 10.3791/60710

Tallberg, P., Ulberg, R., Johnsen Dahl, H.S., Høglend, P., 2020. Core conflictual relationship theme: the reliability of a simplified scoring procedure. BMC Psychiatry 20 (1). DOI:10.1186/s12888-020-02558-4

Aasen, I.E., Øgrim, G., Kropotov, J., Brunner J.F., (2018). Methylphenidate selectively modulates one sub-component of the no-go P3 in pediatric ADHD medication responders. Biol. Psychol  Apr;134:30-38. doi: 10.1016/j.biopsycho.2018.02.011.

Næss, E., Johnsen Dahl, H.S., Tallberg, P., Amlo, S., (2018). Assessment of dynamic change in psychotherapy with adolescents. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health 12(1). DOI:10.1186/s13034-018-0246-z

Ogrim G, Kropotov J.D 2018. Predicting clinical gains and side effects of stimulant medication in pediatric Attention-deficit/hyperactivity disorder by combining measures from qEEG and ERPs in a GO/NOGO task. Clinical EEG and Neuroscience Epub 2018 Jun 25
DOI: 10.1177/1550059418782328.

Finpå, T. G., Kvarme, L. G., Misvær, N. (2017). Hvem går til helsesøster? Tidsskrift for ungdomsforskning,17(1):5477.  https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2258/2051

Høyland, A.L.,  Øgrim G.,  Lydersen, S., …..Andreassen, O.A. (2017). Event-Related Potentials in a Cued Go-NoGo Task Associated with Executive Functions in Adolescents with Autism Spectrum Disorder; A Case-Control Study. Frontiers in Neuroscience 2017, Jul.


Sist oppdatert 20.04.2023