Forskningsgruppe barn

Forskningsgruppen har prosjekter som fokuserer på astma, allergi og eksem hos barn i PreventAdAll-prosjektet, og cøliaki hos barn i MoBa-prosjektet. Prosjektenes fokus er å identifisere risikofaktorer og intervensjoner for disse tilstandene. Forskningsgruppen deltar i nasjonal overvåkning av infeksjoner hos barn i to prosjekter, og i en studie om antibiotika og infeksjoner hos nyfødte. Innen global helse har gruppen aktiviteter med fokus på gjenopplivning av nyfødte barn.

NavnRolleProsjekttilknytning
Kari Holte

Fungerende leder fra 01.04.20,

PhD-stipendiat

SaferBirth, NeoBeat
Jon Olav Hunderi

I sykehusets forskningsutvalg,

PhD-stipendiat

PreventAdAll, NaPIC
Ketil Størdal

Formell leder / mentor,

etablert forsker

Epidemiologiske studier inkl HEDIMED, NeoBeat, PreventAdAll
Christian KahrsPhD (disputas 2019)Epidemiologi cøliaki
Eva RydlandPhD-stipendiatNaPIC
Sigve AadalenPhD-stipendiatPreventAdAll
Christian NeukammPhD 
Ludger DorlöchterPhD 
Ellen AnnexstadPhD-stipendiatRH, Duchenne-studie
Phoi-Phoi DiepPhD-stipendiatRH, transplantasjonsstudie
Line KvenshagenPhD-stipendiatNeoBeat
Håkon Mundal
LIS-legeAntibiotika nyfødtregisteret
Elisabeth BuggeLIS-legeNaPIC
Olav Aartun
LIS-legeNeoBeat
Janne HaraldsenLIS-legeNeoBeat

I tillegg til de som er nevnt over, er flere leger involvert i studier vi leverer data til: Sven Simonsen (diabetes: DiVID), Emma Løvlund (gastro: IBSEN III), Terje Selberg (nyfødt: IMNUT). Sykepleiere som er tilknyttet prosjekter: Cathrine Iversen (lystgass), Anne Dagrun Bråthen (NaPIC), Anne Hovland, Sigrid Ragde, Jeanett Nordhagen (NeoBeat). I tillegg har vi to barnepleiere i en studie på morsmelk. 


Tittel

PI Kalnes

Andre Kalnes

Samarbeid

Status

ASAP: Antibiotikaseponering assistert av Procalcitonin hos nyfødte med mistenkt sepsis

Ketil Størdal

Terje Selberg

UNN, Ahus

Artikkel publisert

Morsmelk og kvalitet:

Holder energiinnhold/proteiner seg utover seks måneder?

Ketil

Størdal

Egil A. Nygaard, Cecilie Ramstad, Charlotte Fangen

OUS

Startet sep 2018, nå snart nådd målet med 50 inkluderte.

NeoBeat: Gir pulsmåling hos nyfødte med nyutviklet bøyle (Lærdal) bedre kvalitet på gjenoppliving av nyfødte?

Kari

Holte

Kari Holte, Terje Selberg, Line Kvenshagen, Janne Haraldsen, Olav Aartun

SUS

Startet september 2019

SAFER Births: Studie på PEEP og ekspirert CO2 ved gjenoppliving av nyfødte

Ketil

Størdal

Kari Holte (PhD-prosjekt)

SAFER, SUS

To artikler publisert, nr 3 snart inne

Bronchiolitis ALL-study

Behandling og vurdering av bronchiolitt hos barn under ett år

Jon Olav Hunderi (PhD-prosjekt)

 

Multi-senter

Levert avhandling

NAPiC study

Antibiotikabehandling til barn med nedre luftveisinfeksjon

Jon Olav Hunderi

Eva Rydland (PhD-prosjekt), Ketil Størdal, studiesykepleiere

Multi-senter

Pågående RCT

Prevent ADALL

Kan allergi forebygges?

 

Jon Olav Hunderi

Sigve Aadalen (PhD-prosjekt). Flere andre ved føde/gyn/mikro.

OUS, Karolinska

Analyse.

NOREPIS: Overvåkning av rotavirusinfeksjon før og etter innføring av vaksine.  Overvåkning av influensa, RSV og kikhoste

Ketil

Størdal

Eva Rydland, studiesykepleiere

Multi-senter

Analyse.

Lystgass: Kvalitetsstudie på erfaringer for pasienter/pårørende ved bruk av lystgass under prosedyrer

Cathrine Iversen

Annette Olsen, Ketil

 

En artikkel publisert, flere abstracts.

Gjør Kloke Valg: I hvilken grad fører anbefalinger til endringer i praksis ved bronkiolitt?

Ketil Størdal

 

OUS (Joel Selvakumar), Vestre Viken, SUS, Ahus, St.Olav

Analyse.

PAGE/Detect Type 1 diabetes og cøliaki og risikofaktorer for slike autoimmune sykdommer

Ketil Størdal

Christian Kahrs

FHI

Analyse og skriving av flere artikler.

MIDIA Utvikling av type 1 diabetes og cøliaki hos barn relatert til genetisk disposisjon og virus infeksjoner

Ketil

Størdal

Christian Kahrs

FHI

Analyse og skriving av flere artikler.

DiViD study

Antiviral behandling ved nyoppdaget type 1 diabetes.

Sven Simonsen

 

 

Pågående RCT

IBSEN III

Prospektiv studie på nyoppdaget inflammatorisk tarmsykdom i Sør-Øst-Norge.

Emma Løvlund

Ketil Størdal, Anne-Lene Schulstad

Multi-senter

Datainnsamling


  1. Preventadall-studien ledes fra OUS/UiO og omfatter sentre i Norge og Sverige. Prosjektet studerer om tidlig innføring av allergener i mat og hudbeskyttelse kan redusere forekomst av allergi.
  2. Kan virusinfeksjoner være en mulig risikofaktor for cøliaki? Dette studeres gjennom MIDIA-kohorten: Christian Kahrs’ PhD-arbeid benytter et innsamlet materiale fra hele Norge.
  3. A: Risikofaktorer for autoimmune sykdommer – type 1 diabetes og cøliaki hos barn som deltar i Den norske mor og barn-studien (MoBa). Dette materialet er også en del av C.Kahrs PhD-arbeid.
    B: Sykehuset deltar i to store studier som overvåker forekomst av rotavirus og luftveisvirus hos barn henvist til sykehus i Norge. Studiene er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og fem større barneavdelinger
  4. Kan bedre trening og teknologi bedre overlevelse hos nyfødte i fattige land? Et pågående prosjekt i Tanzania/Haydom/Muhimbili i samarbeid med Lærdal Global Health har utviklet ny teknologi, der kliniske studier pågår. Overlege Kari Holte gjennomfører deler av denne studien, og Ketil Størdal er veileder med en annen stipendiat i SAFER Births.
  5. Kan bruk av antibiotika hos nyfødte i Norge reduseres? Arbeidet ser på strukturelle tiltak for å redusere denne, med bruk av en ny biomarkør (Procalcitonin) i samarbeid med tre andre større sykehus.

Early growth in children with coeliac disease: a cohort study.
Kahrs CR1,2, Magnus MC3,4,5, Stigum H3, Lundin KEA6,7, Størdal K1,2. Arch Dis Child. 2017 Nov;102(11):1037-1043

Maternal Infections, Antibiotics, and Paracetamol in Pregnancy and Offspring Celiac Disease: A Cohort Study.
Mårild K1, Kahrs CR, Tapia G, Stene LC, Størdal K. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 May;64(5):730-736

Infections and risk of celiac disease in childhood: a prospective nationwide cohort study.
Mårild K1,2, Kahrs CR1,3, Tapia G1, Stene LC1, Størdal K1,3. Am J Gastroenterol. 2015 Oct;110(10):1475-84

Thorsen SU, Marild K, Olsen SF, Holst KK, Tapia G, Granstrom C, et al. Maternal and Neonatal Vitamin D Status are not Associated With Risk of Childhood Type 1 Diabetes: A Scandinavian Case-Cohort Study. Am J Epidemiol. 2017.

Thallinger M, Ersdal HL, Morley C, Purington C, Gomo O, Mduma E, et al. Neonatal ventilation with a manikin model and two novel PEEP valves without an external gas source. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2017;102(3):F208-F13.

Thallinger M, Ersdal HL, Francis F, Yeconia A, Mduma E, Kidanto H, et al. Born not breathing: A randomised trial comparing two self-inflating bag-masks during newborn resuscitation in Tanzania. Resuscitation. 2017.

Stordal K, Marild K, Tapia G, Haugen M, Cohen AS, Lie BA, et al. Fetal and Maternal Genetic Variants Influencing Neonatal Vitamin D Status. J Clin Endocrinol Metab. 2017;102(11):4072-9.

Stordal K, Marild K, Blix HS. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017;137(18).

Stordal K, Lundeby KM, Brantsaeter AL, Haugen M, Nakstad B, Lund-Blix NA, et al. Breastfeeding and Infant Hospitalisation for Infections: Large Cohort- and Sibling Analysis. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017.

Pernica JM, Steenhoff AP, Mokomane M, Moorad B, Lechiile K, Smieja M, et al. Rapid enteric testing to permit targeted antimicrobial therapy, with and without Lactobacillus reuteri probiotics, for paediatric acute diarrhoeal disease in Botswana: A pilot, randomized, factorial, controlled trial. PLoS One. 2017;12(10):e0185177.

Marild K, Vistnes M, Tapia G, Midttun O, Ueland PM, Viken MK, et al. Midpregnancy and cord blood immunologic biomarkers, HLA genotype, and pediatric celiac disease. J Allergy Clin Immunol. 2017;139(5):1696-8.

Marild K, Tapia G, Haugen M, Dahl SR, Cohen AS, Lundqvist M, et al. Maternal and neonatal vitamin D status, genotype and childhood celiac disease. PLoS One. 2017;12(7):e0179080.

Marild K, Stordal K, Bulik CM, Rewers M, Ekbom A, Liu E, et al. Celiac Disease and Anorexia Nervosa: A Nationwide Study. Pediatrics. 2017;139(5).

Lund-Blix NA, Dydensborg Sander S, Stordal K, Nybo Andersen AM, Ronningen KS, Joner G, et al. Infant Feeding and Risk of Type 1 Diabetes in Two Large Scandinavian Birth Cohorts. Diabetes Care. 2017.

Koletzko S, Auricchio R, Dolinsek J, Gillett P, Korponay-Szabo I, Kurppa K, et al. No Need for Routine Endoscopy in Children With Celiac Disease on a Gluten-free diet. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017.

Gibory M, Haltbakk I, Flem E, Vainio K, Salamanca BV, Stordal K, et al. Rotavirus detection in bulk stool and rectal swab specimens in children with acute gastroenteritis in Norway. J Clin Virol. 2017;97:50-3.

Ghaderi S. Encephalitis after influenza and vaccination: A nationwide population-based registry study from Norway. Int J Epidemiol. 2017.

Beitnes AR, Vikskjold FB, Johannesdottir GB, Perminow G, Olbjorn C, Andersen SN, et al. Symptoms and Mucosal Changes Stable During Rapid Increase of Pediatric Celiac Disease in Norway. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;64(4):586-91.Sist oppdatert 02.12.2020