Bilde av 3 damer i en øvelsessituasjon

Utdanning og kompetanse

Rett kompetanse på rett plass er avgjørende for fremtidens helsetjeneste. Utdanningskapasitet, utdanninger, kurs og opplæring som gir riktig kompetanse er helt sentralt.

Fag- og kompetanseavdelingen
Sist oppdatert 15.09.2022