Samarbeidsavtaler

​Praksisplasser i Sykehuset Østfold for studenter og elever er i all hovedsak regulert gjennom formelle samarbeidsavtaler. Sykehuset Østfold har samarbeidsavtaler med:

  • Høgskolen i Østfold
  • OsloMet
  • Universitetet i Sørøst-Norge
  • Universitetet i Oslo
  • Fagskolen i Viken
  • Mysen videregående skoleSist oppdatert 07.03.2023