Fag- og kompetanseavdelingen

Rett kompetanse på rett plass er avgjørende for fremtidens helsetjeneste. Utdanningskapasitet, utdanninger, kurs og opplæring som gir riktig kompetanse er helt sentralt. Overordnet plan for fag- og kompetanse skal medvirke til at medarbeidere har den rette kompetansen for å understøtte sykehusets utviklingsplan, virksomhetsstrategi og overordnede mål.

I dette arbeidet er våre hovedoppgaver å:

 • koordinere praksisstudier for alle utdanningsnivåer innen helsefag, samt koordinere utdanningsstillinger for sykepleiere som tar prioriterte heltidsutdanninger
 • veilede og bistå ledere og fagutviklingsrådgivere innen fag- og kompetanseutvikling
 • lede nettverk for fagutviklingsrådgivere
 • administrere, arrangere og utvikle obligatoriske og fagspesifikke kurs og opplæringstiltak
 • administrere og utvikle digital læring
 • koordinere, tilrettelegge og gjennomføre klinisk simulering og ferdighetstrening
 • forvalte Læringsportalen, kompetansemodulen i Gat og kompetanseportalen Dossier
 • lede og delta i ulike interne og eksterne prosjekter, råd og utvalg
 • pårørende - og pasientopplæring (PPO)

Kontakt

Kompetansesjef Mette Bøhn Meisingset:

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Administrasjonsbygget

Kalnesveien 380

1714 Grålum

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum

Kurs og møter

 • Helsepedagogikk
  Kurset i helsepedagogikk bidrar til å styrke kursdeltakerens kompetanse innen pasient- og pårørendeopplæring (PPO), ved at deltakeren tilegner seg ulike verktøy og metoder som fremmer læring og mestring hos pasienter og pårørende.
  Helsepedagogikk
  9.
  oktober
  2024
  5 dager