Hva vil det si å være lærling

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å arbeide i en bedrift. I bedriften får lærlingen både opplæring og praksis i faget, og målet er å ta en fagprøve.

​Sykehuset Østfold er godkjent som lærebedrift, og har lærlinger i flere fag.

Lærlinger har de samme rettigheter og plikter som andre ansatte, men har også krav på opplæring etter læreplanen i faget. Som lærling har du krav på kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden. 

  • Du lærer faget ditt samtidig som du jobber
  • Læretidens lengde kan variere ut fra lærefag og din skolebakgrunn
  • Normalt er læretiden 2 år, som sammen utgjør ett år opplæring og ett år verdiskapning
  • Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får fagbrev etter bestått prøve

Verdt å vite
Lærlinger er arbeidstakere i virksomheten med de rettigheter og plikter det gir.

For å kunne ta inn lærlinger, må virksomheten være godkjent som lærebedrift av fylkeskommunen, se opplæringsloven § 4-3.

Se også Opplæringslova, kapittel 4. Vidaregåande opplæring i bedrift.


Sist oppdatert 06.09.2022