Kurstilbud for helsepersonell og studenter

Sykehuset Østfold tilbyr flere fagkurs for samarbeidspartnere, pasienter og pårørende. 

Tilbudene annonseres forløpende her, eller ved direkte henvendelse til målgruppen.

Sist oppdatert 18.08.2022