Fagkurs

Arendalsuka: Kan oppgavedeling mellom sykepleiere og helsefagarbeidere løse mangelen på helsepersonell?

Vi blir flere, lever lengre med sykdom, blir eldre og forventer mer av helsetjenesten. Samtidig søker færre seg til utdanning innen helse. Mangelen på helsepersonell er og blir helsetjenestens største utfordring. Kan oppgavedeling mellom sykepleiere og helsefagarbeidere bidra til en bærekraftig spesialisthelsetjeneste?

14.
august
2024
  1. 14. aug. 2024, 14:30 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 14. aug. 2024, 14:30 - 15:30

Type arrangement

Temakveld

Arrangør

Sykehuset Østfold

Hvor

Torvscenen, Arendalsuka
 
Løser det bemanningskrisen norske sykehus står i, eller bidrar det til at yrkesrollene blir utvannet? Tiden er overmoden for handling.
 
Oppgavedeling åpner opp for økt kompetanseutvikling og ny kompetansesammensetning, og berører alle yrkesgrupper i et sykehus. For at helsefagarbeidere skal få tid til å bidra inn i sykepleieoppgaver, og sykepleiere inn i legeoppgaver, må oppgaver som ikke krever helsefaglig kompetanse overføres til servicemedarbeidere eller assistenter. Det åpnes opp for nye arbeidsprosesser og tverrfaglige samarbeid. Men resulterer det også i at flere opplever at yrkesidentiteten trues og ansvaret fragmenteres?
 
Sykehuset Østfold og Ahus har gode erfaringer med oppgavedeling, og presenterer sine erfaringer og inviterer til den viktige samtalen på Arendalsuka. Hva gjør vi for å løse bemanningskrisen på norske sykehus i årene som kommer, og hvordan bidrar vi til en bærekraftig helsetjeneste?
 

Medvirkende

  • Anne Hafstad, dr. philos og ansvarlig redaktør Sykepleien
  • Jette Dyrnes, leder av helsefagarbeiderforbundet i Delta
  • Charlotte Johnsen, seksjonsleder infeksjonsseksjonen Ahus
  • Mette Bøhn Meisingset, avdelingssjef fag- og kompetanseavdelingen, Sykehuset Østfold
  • Erik Borge Skei, divisjonsdirektør Medisinsk divisjon Ahus
  • Helge Stene-Johansen, konst. adm. dir Sykehuset Østfold
  • Andreas Stensvold, fagdirektør Sykehuset Østfold
  • Tiril Bringsrud Svensen, fylkesleder Norsk sykepleierforbund, Viken