Fagkurs

Fagnettverk for samvalg – for deg som er interessert i klinisk kommunikasjon og pasientmedvirkning

Et interregionalt redaksjonsråd har satt sammen et spennende program for lunsj-foredrag i fagnettverket for samvalg, høsten 2024. Foredragene er gratis og åpne for alle som ønsker å delta.

12.
september
2024
4 dager
  1. 12. sep. 2024, 11:30 - 12:00
  2. 10. okt. 2024, 11:30 - 12:00
  3. 07. nov. 2024, 11:30 - 12:00
  4. 05. des. 2024, 11:30 - 12:00

Tid og sted

Når

  1. 12. sep. 2024, 11:30 - 12:00
  2. 10. okt. 2024, 11:30 - 12:00
  3. 07. nov. 2024, 11:30 - 12:00
  4. 05. des. 2024, 11:30 - 12:00

Type arrangement

Nettverksmøte

Hvor

Foredragene er i Teams. Klikk på lenken under datoene i programmet.

Hvem kan delta

Helsepersonell, studenter, fagfolk, leger, leger i spesialisering, universitetsansatte.

Fagnettverket er ment å være en møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Det er en fin anledning til å bygge nettverk og etablere kontakt med andre som jobber med- eller er interessert i innføring av samvalg i helsetjenesten.

PROGRAM

12. september

Samvalg ved varierende samtykkekompetanse

v/ Nina Camilla Wergeland, psykiatrisk sykepleier og PhD, UIT

Klikk her for å delta på foredraget

10. oktober

Korleis styrke helsekompetanse på individ- og systemnivå?

v/ Marit Kvangarsnes, professor i sykepleie og pedagogikk, NTNU og

Jon Even Bjørdal, sykepleier og samvalgskoordinator, Helse Møre og Romsdal

Klikk her for å delta på foredraget

7. november

Samvalg ved kirurgi

v/ Martin Treider, Gastrokirurg og PhD student, UiO

og Bård Kvisten, Med.stud. med lisens, UNN

Klikk her for å delta på foredraget

5. desember

Hvordan lage samvalgsverktøy basert på retningslinjer og kunnskapsoppsummeringer.

v/ Anja Fog Heen, lege med PhD ved avdelingen for Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, OUS

Klikk her for å delta på foredraget

 

PÅMELDING

Ønsker du å være med i fagnettverket og få invitasjon til hvert møte på mail?

Da sender du en epost til samvalgssenteret@unn.no