Forskningsnyheter fra Sykehuset Østfold

 • En mann som står foran en gul og grønn vegg
  8. januar 2024
  Stor forskningsaktivitet

  I løpet av 2023 tok hele ti medarbeidere i Sykehuset Østfold doktorgrad. – Forskningen som gjøres i sykehuset kommer pasientene våre til gode, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

 • Et par kvinner smiler
  21. september 2023
  Får 4,9 millioner fra Forskningsrådet

  Sykehuset Østfold har for første gang fått forskningsmidler fra Forskningsrådet. Jordmødrene og forskerne Stine Bernitz og Rebecka Dalbye er nå i gang med en storstilt studie hvor målet er å tilrettelegge for en trygg fødselsomsorg for alle.

 • Enrico Callegari
  12. januar 2023
  Stort forbruk av psykofarmaka i sykehjem

  I fire år har Enrico Callegari, overlege i alderspsykiatrisk seksjon i Sykehuset Østfold, kartlagt bruken av psykofarmaka hos eldre i sykehjem. 20. januar forsvarer han sin doktorgradsavhandling.

Sist oppdatert 14.12.2022