Bilde av en kvinnelig medarbeider som tar ut noe av en biobank

Kliniske behandlingsstudier

Klinisk utprøving betyr kliniske studier der intervensjonen er legemidler, både med og uten markedsføringstillatelse, eller klinisk utprøving av  medisinsk utstyr (MU).


Sist oppdatert 22.10.2021