Kvalitetsregistre

Medisinske kvalitetsregistre benyttes i spesialisthelsetjenesten for å samle informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor definerte sykdomsgrupper. Hovedformålet med datainnsamlingen er å bidra til økt kvalitet for pasient. Ulike tjenester for innsamling, statistikk og analyse er tilgjengelig.

TROLL er et lokalt kvalitetsregister for venøs blodpropp. Alle pasienter som blir diagnostisert og/eller behandlet for venøs blodpropp i Østfold blir inkludert. Registeret er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste og personvernombudet, og har per i dag flere tusen registrerte pasienter. 

​Tromboseregisteret ved Sykehuset Østfold (TROLL)

​Norsk ITP-register er et nasjonalt kvalitetsregister for immunologisk trombocytopeni (ITP), opprettet ved Sykehuset Østfold. Registeret omfatter både barn og voksne.

Norsk ITP-register

Sist oppdatert 03.03.2021