Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap er en juridisk anskaffelsesprosedyre og en samarbeidsmodell som skal legge til rette for økt nytenkning og innovasjon. Oppdragsgiver (offentlig aktør) og privat næringsliv (leverandører) skal utvikle løsninger eller tjenester som ikke finnes i markedet fra før. Etter endt utvikling kan oppdragsgiver velge å kjøpe løsningen uten å gå veien om konkurranse først.

Bilde av et bord med et blodtrykksapparat, et nettbrett og et fruktfat - illustrasjonsbilde
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Sist oppdatert 29.11.2022