Forskningsstrategi

Sykehuset Østfold (SØ) satser på forskning for å bidra til et bedre helsetilbud for våre pasienter samt utvikle viktig kunnskap og høyere kompetanse hos våre ansatte. Foregående strategi (2014-2021) var å etablere solide forskningsmiljøer og god infrastruktur for forskning. Tiltakene førte til en betydelig økning i forskningsaktiviteten ved SØ. Nå ønsker vi å beholde denne trenden. I tillegg vil vi gjøre nye målrettede prioriteringer mot satsningsområdene.

​Forskningsstrategien er utarbeidet i tråd med nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025 og rapporten fra ekstern komite som har evaluert målsetningen og resultatene fra forrige strategiperiode ved SØ. Strategien tar også høyde for nye trender som blant annet maskinlæring.

Strategien vil fungere som et styrende dokument for planlegging og organisering av forskning ved Sykehuset Østfold.

Sykehuset Østfolds forskningsstrategi​​

Sist oppdatert 20.04.2023