Bilde av 3 damer i en øvelsessituasjon

Utdanning og kompetanse

Rett kompetanse på rett plass er avgjørende for fremtidens helsetjeneste. Utdanningskapasitet, utdanninger, kurs og opplæring som gir riktig kompetanse er helt sentralt.

Fag- og kompetanseavdelingen

Kurs og arrangementer for helsepersonell

 • Arendalsuka: En skamløs time om kvinnehelse
  Er overgangsalderen overgangen til undergangen? Regjeringens kvinnehelseutvalg slår fast at kvinnehelse lenge har vært nedprioritert. Og mange tilstander som rammer kvinner spesielt, er forbundet med skam og tabu. Kvinneklinikken i Sykehuset Østfold inviterer til en skamløs time om kvinnehelse med overlege Ingvild Hallberg og sexolog Ragnhild Nødtveidt.
  Arendalsuka: En skamløs time om kvinnehelse
  13.
  august
  2024
 • Arendalsuka: Kan oppgavedeling mellom sykepleiere og helsefagarbeidere løse mangelen på helsepersonell?
  Vi blir flere, lever lengre med sykdom, blir eldre og forventer mer av helsetjenesten. Samtidig søker færre seg til utdanning innen helse. Mangelen på helsepersonell er og blir helsetjenestens største utfordring. Kan oppgavedeling mellom sykepleiere og helsefagarbeidere bidra til en bærekraftig spesialisthelsetjeneste?
  Arendalsuka: Kan oppgavedeling mellom sykepleiere og helsefagarbeidere løse mangelen på helsepersonell?
  14.
  august
  2024
 • Fagnettverk for samvalg – for deg som er interessert i klinisk kommunikasjon og pasientmedvirkning
  Et interregionalt redaksjonsråd har satt sammen et spennende program for lunsj-foredrag i fagnettverket for samvalg, høsten 2024. Foredragene er gratis og åpne for alle som ønsker å delta.
  Fagnettverk for samvalg – for deg som er interessert i klinisk kommunikasjon og pasientmedvirkning
  12.
  september
  2024
  4 dager
Sist oppdatert 03.07.2024