Illustrasjon: Dame som holder et nettbrett

HJEMME NÅR DU KAN - SYKEHUS NÅR DU MÅ

Digital hjemmeoppfølging og ambulante tjenester

I Sykehuset Østfold kan du få hele eller deler av behandlingen og oppfølgingen der du er. Det betyr at du slipper å reise til sykehuset og kan motta nødvendig oppfølging i eget hjem.

Helsenorge - den offentlige helseportalen

På Helsenorge finner du mange nyttige tjenester, blant annet timeavtaler, resepter, prøvesvar og pasientjournal.
Les mer på Helsenorge
Bilde av dame som smiler
Sist oppdatert 28.06.2023