Mine henvisninger

Pasienter som har brukerprofil på Helsenorge kan nå se status på sin henvisning ved sykehuset. 

Tjenesten er tilgjengelig for alle over 16 år og forutsetter en brukerprofil på helsenorge.no der man har samtykket til full tilgang.

Tjenesten gir tydeligere informasjon om pasientrettigheter knyttet til fasen henvisningen er i. Det er også laget et digitalt klageskjema som pasienten kan fylle ut og sende til sykehuset.​​​​

Les mer om henvisninger på Helsenorge


Sist oppdatert 28.06.2023