Praktisk informasjon

Vi ønsker at du som pasient, pårørende eller besøkende skal finne god informasjon hos oss. I artiklene nedenfor finner du praktisk informasjon om blant annet besøkstider, parkering, kollektivtrafikk, selvinnsjekk og annen type informasjon som kan være nyttig for deg som skal til oss.

    Barn som pårørende

    Når en i familien er alvorlig syk, rusavhengig eller skadet påvirkes hele familien. Barn er spesielt sårbare og kan ha mange spørsmål og bekymringer knyttet til dette. Barn som er pårørende trenger å bli sett, lyttet til, og å få den informasjonen, støtten og oppfølgingen de trenger når en i familien er alvorlig syk.​ Barn ​under 18 år som er pårørende har mange lovfestede rettigheter.
    Barn som pårørende
    3 barn som tegner
    Sist oppdatert 11.01.2023