Barn som pårørende

3 barn som tegner

g_27f2200c_ffba_48a4_ba67_def4112396ab

Her får du informasjon om hvordan du som forelder og/eller i annen nær relasjon, snakke med barn og unge om sykdom og død. Du får også informasjon om hva helsepersonell har plikt til og hvor du kan få hjelp hvis det er behov for det.

Informasjon om barn og unge som pårørende

Alle seksjoner har en eller flere barneansvarlige
Disse har ansvar for å holde et faglig perspektiv på barns situasjon levende.

Ansvaret innebærer videre å:

  • holde seg faglig oppdatert på aktuelle tema.
  • ha oversikt over aktuelle oppfølgingstiltak for barn.
  • veilede medarbeidere i bruk av prosedyrer, anbefalt informasjonsmateriell og rutiner for barnefokusert arbeid.
  • gi andre medarbeidere støtte, påfyll og veiledning i konkrete saker.
  • påse at det blir gitt internundervisning i forhold til tema.

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt. Informasjonen er særlig viktig ved psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlige former for fysisk sykdom eller skade, men kan også være aktuell ved andre behandlinger.

Informasjon til barn og unge

This information is for anyone with children or teenagers in their family. You may be the patient, a relative of the patient or the parent of a sick child who has brothers or sisters.

Information in English

Snakk med barna om sykdom i familien

Barn påvirkes når noen i familien har helseutfordringer. Når familien snakker om sykdommen, skaden eller avhengigheten er det lettere for barn og unge og mestre det som skjer.
Barn trenger åpenhet
Illustrasjonsbilde: Mor og datter
Sist oppdatert 29.11.2022