Kontaktinformasjon til barneansvarlige i kommunene

Kontaktinformasjon til kommuner i Østfold for melding om barn som pårørende

Helsesykepleier:
Anette Heibø Willassen
Telefon 69 19 96 00 / 45 40 63 11

Koordinerende enhet v/tildelingskontoret:
Karianne Klemetsen
Telefon 404 32 358 / 69 30 74 25

Koordinerende enhet, forvaltningsenheten
Sissel Lund
Telefon 932 43 238 

Lise-Karine Thøgersen 
468 48 758

Koordinerende enhet
Malin Brenne Amundsen
Telefon 969 43 916

Gunvor Therese Halstvedt
Telefon 416 10 316

Koordinator
Marthe Christine Johansen
456 54 653

Koordinerende enhet
Lise Holm Eide
Telefon 474 57 869

Eventuelt tjenestekontoret
Telefon 488 91 756

Familiesenteret
Kjersti Snopestad
Telefon 950 32 369 / 69 22 55 00 (sentralbord)

Barnevernstjenesten
Kjell Skåre
Telefon 69 29 50 33 / 982 40 152

Koordinerende enhet
Telefon 916 92 399

Etter arbeidstid: Barnevakta 950 59 217

Fagansvarlig koordinerende enhet
Kate Lande Skaar
Telefon 970 83 496  

Rådgiver koordinerende enhet
Lisbeth Haglund
Telefon 419 03 470

Koordinator for tilrettlegging
S
olfrid Pedersen Eggehagen
Telefon 916 73 476

Saksbehandler Åshild Larsen
Telefon 69 80 61 00

Ledende helsesykepleier
Mariann Hansen Thue
Telefon: 982 03 514
 

Ledende helsesykepleier
Mona Haugsvær
Telefon: 975 06 192

Sist oppdatert 07.07.2023