Hva tilbys i Sykehuset Østfold?

Under vises hvilke områder digital hjemmeoppfølging er tatt i bruk ved Sykehuset Østfold:

Digital hjemmeoppfølging foregår via en app (Nimble) på mobiltelefonen, nettbrett eller PC. Her kan pasienter og helsepersonell kommunisere ved behov. ​

Løsningen gjør det mulig for behandler og pasient å kommunisere når pasienten er hjemme, og pasientene kan sende inn oppdateringer om sin helse og eventuelle bivirkninger fra kreftbehandlingen.

Løsningen er meget godt tatt imot av både pasienter og behandlere. 

For mer informasjon om løsningen, kan du lytte til avdelingssjef på kreftavdelingen Andreas Stensvold fortelle mer om hva de har oppnådd: https://youtu.be/C2SbtkraUN8

Sykehuset tilrettelegger for at pasienter kan utøve dialyse i eget hjem.

Det er 2 typer hjemmebehandling;

  • PD=peritonealdialyse (bukhuledialyse/posedialyse)
  • HD=hemodialyse (bloddialyse)

Peritonealdialyse (PD) pasienter tilbys også digital hjemmeoppfølging.

Digital hjemmeoppfølging foregår via en app (Nimble) på mobiltelefonen, nettbrett og PC​. Her kan pasienter og sykepleiere kommunisere ved behov. Pasienten kan sende spørsmål til sykepleieren, og få raskt svar. Det er også mulighet for å ringe med videoanrop om man ønsker å vise fysisk praktiske ting man lurer på. Dette gir pasientene en trygghet i oppfølgingen. ​

Informasjon om hjemmedialyse

Både PD og HD er etablerte hjemmebehandlinger i Sykehuset Østfold. Aktuelle pasienter som er interessert i hjemmedialyse vil få nødvendig utstyr hjem til seg, hvor de selv gjennomfører behandlingen. Pasientene får god opplæring av sykehuset.

Opplæringstiden er avhengig av hvilken behandlingsmetode pasienten kan ha.

Fordeler med hjemmebehandling er at behandlingen kan tilpasses mer individuelt. Pasientene vil også få mer fleksibilitet i hverdagen noe som vil gi mer tid til viktige ting som familie, jobb, skole og lignende​​.

Mange opplever også en reduksjon i medisinbruk da man kan gjennomføre behandling oftere.

​Digitale operasjonsforberedelser hjemmefra ved kne- og hofteprotese

Sykehuset Østfold tilbyr pasienter som skal gjennomføre kne og hofteoperasjoner mulighet for å gjøre en del av operasjonsforberedelsene hjemmefra ved hjelp av appen Nimble i et "Fast Track forløp"

I første møte med protesekirurg blir det vurdert om du skal ha et «Fast Track forløp» eller om du skal følge et «Standard forløp» i tiden frem til operasjon. Det er din helsetilstand som avgjør i hvilket forløp du skal følge. 

De som skal følge et «Standard forløp» blir innkalt til en forberedelsesdag på hofte- og kneskolen i Moss der sykepleier, lege og anestesipersonell foretar en utvidet kartlegging og klargjør deg til operasjon. 

I appen fyller du selv ut alle de nødvendige skjemaene du får tildelt med de opplysningene det er behov for før operasjonen. Er det noe i den digitale innkomstjournalen som tilsier at de som skal gi deg bedøvelse trenger flere opplysninger eller undersøkelser, må du flyttes over til «Standard forløp»​. Du vil da få beskjed om dette via chatmelding i appen, og blir kalt inn til fysisk oppmøte på hofte- og kneskole.  ​

 

Helse og arbeid er et behandlingstilbud for personer med muskel- og skjelettlidelser eller alminnelige psykiske lidelser (angst, depresjon). Behandlingstilbudene har et arbeidsrettet fokus.​

Helse og arbeid fysikalsk medisin og rehabilitering - Sykehuset Østfold Moss

Dette er et tilbud til pasienter som er sykemeldte, eller står i fare for å bli sykemeldt på grunn av muskel- og skjelettlidelser. Tilbudet skal gjøre det mulig for de som blir henvist til å klare og stå i arbeid, eventuelt komme lettere tilbake i arbeid eller studier.  

Du blir ivaretatt av et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, lege, samt en konsulent fra NAV. Deler av oppfølgingen gjør du hjemmefra digitalt. Før første konsultasjon mottar du et skjema i appen Nimble, som du laster ned på din telefon, nettbrett eller PC. Du vil også motta oppfølgingsskjemaer i etterkant av behandlingen. Her vil du få tilpasset informasjon om øvelser og andre tiltak som du kan gjøre selv. 

Les mer om Helse og arbeid fysikalsk medisin og rehabilitering ​​

Helse og arbeid  - psykisk helsevern og rusbehandling​

Dette er et tilbud som retter seg mot pasienter som har mild til moderat angst og/eller depresjon, og er sykemeldt fra arbeid eller utdanning, eller står i fare for å bli sykemeldt. Helse og arbeid har behandlingstilbud i Fredrikstad, Halden og Askim, men vi tar imot pasienter fra alle kommuner i tidligere Østfold, samt Vestby. Det er ulike behandlingstilbud i Helse og arbeid, men felles for jobbfokusert terapi er at den er avgrenset, vanligvis rundt 10 timer. 

Les mer om Helse og arbeid i psykisk helsevern og rusbehandling

 

​De digitale pasientskjemaene gjelder i første omgang utvalgte pasientgrupper i psykisk helsevern og rusbehandling.

Digital egenrapportering skal gjøre det enklere for deg å gi nødvendig informasjon til sykehuset i forbindelse med utredning og behandling.

Les mer om digitale skjema (Checkware)


eBehandling innebærer veiledet internettbehandling til deg som sliter med panikklidelse, sosial angst og depresjon. 

​ ​​

Sist oppdatert 28.06.2023