Behandling

Ketamin mot behandlingsresistent depresjon

Ketamin er et legemiddel som i utgangspunktet brukes som et narkosemiddel, og i behandling av smerte. Det har vist seg også å ha god effekt på pasienter med depresjon og suicidale tanker.

OBS!

Det er innført midlertidig inntaksstopp for pasienter utenfor opptaksområdet Sykehuset Østfold. Dette begrunnes med forsinkelser i planlagte forskningsprosjekter som grunnlag for utprøvende behandling på gruppenivå. Vi vil fortsatt kunne tilby «off label» behandling etter individuell søknad for pasienter tilhørende Østfold inkludert Vestby kommune.

Pasienter som per dags dato er i et aktivt behandlingsforløp, vil kunne fullføre dette. Behandling med Ketamin på gruppenivå kan starte opp igjen når forskningsprosjekter er i gang.

Ketamin er et velkjent legemiddel som har vært i bruk som narkosemiddel og i smertelindrende behandling i Norge siden 1972. Siden 2000-tallet har ketamin blitt forsket på som en ny behandling mot depresjon. 

Ketamin forekommer i to varianter som er hverandres molekylære “speilbilder”: R-ketamin og S-ketamin. Blandingen av de to kalles racemisk ketamin. Spravato» fra  Janssen, en nesespray med Esketamin ble godkjent til bruk mot behandlingsresistent depresjon i Norge i 2019. S-ketamin har lignende egenskaper og virkning som racemisk ketamin.

Ketamins egenskaper som narkosemiddel skyldes at det blokkerer reseptorer (mottakermolekyler) som til vanlig aktiveres av signalstoffet glutamat i sentralnervesystemet. Ketamin gir en transeaktig tilstand kjent som dissosiativ anestesi. Ketamin mot psykiske plager gis intravenøst eller intramuskulært i lavere doser enn det som brukes til narkose.

Legemidlet påvirker imidlertid aktiviteten til en rekke ulike signalstoffer i tillegg til glutamat. Mekanismen bak den antidepressive effekten til ketamin er ennå ikke fullstendig kartlagt, og flere virkningsmekanismer kan være involvert. Ketamin kan øke nervecellers evne til å lage nye forbindelser, samt endre den elektriske aktiviteten i hjernenettverk som ofte er dysregulert ved psykisk lidelse. Dette åpner et vindu der hjernen midlertidig får evne til å danne nye nervebaner.

Selv om ketamin har vist lovende resultater i behandling av depresjon, er det viktig å huske at det fortsatt er behov for mer forskning for å kartlegge de langsiktige effektene og optimalisere dosering og administrasjonsmåte.

Ketamin har en akseptabel bivirkningsprofil. Bivirkningene er doserelaterte, milde og oftest forbigående, og inkluderer dissosiasjon (en opplevelse av frakobling fra sanseinntrykk, tanker, følelser og fornemmelsen av selvet), økt puls og blodtrykk, uklart syn, angst/panikk, kvalme, hodepine, svimmelhet, forvirring og rastløshet.

Ketamin brukes av enkelte som rusmiddel. I studiene, som er gjort hittil, er det imidlertid ikke rapportert om avhengighet når ketamin gis i en klinisk kontekst.

Behandling med ketamin er reservert til dem som har forsøkt tilgjengelig behandling for depresjon.

I henhold til internasjonale retningslinjer er den nye indikasjonen behandlingsresistent depresjon. Det defineres av at man har forsøkt minst to ulike antidepressiva med forskjellige virkningsmekanismer, og at man har fått medisinen over lang nok tid og i adekvat dose uten tilstrekkelig effekt.

Ketamin er bare én del av en behandlingsplan, ikke hele behandlingen.

Ketamin erstatter ikke andre behandlingsmetoder som antidepressiva, strukturert psykologisk behandling eller andre psykologiske intervensjoner. Behandling med ketamin bør integreres i en helhetlig behandlingsplan, og brukes i kombinasjon med andre behandlingsmetoder som psykoterapi og medikamentell behandling for å oppnå best mulig resultat.

Kontraindikasjonene mot ketaminbehandling inkluderer alvorlige somatiske sykdommer, graviditet og amming, alvorlige psykiatriske komorbiditeter, psykoseproblematikk eller rusavhengighet. Vi foretar imidlertid alltid en individuell vurdering.

 

Rutiner for helsepersonell

Ketamin-infusjonene er en utprøvende terapi utenfor godkjent indikasjonsområde og pasienter som ønsker denne behandlingen må samtykke på deltagelse i våre aktuelle kliniske studier. Studiene er viktige for å samle inn informasjon om langtidsvirkningen, målgrupper og bivirkninger. Ved oppstart opplyser vi detaljert om gjennomføringen og mulige bivirkninger. 

En henvisning bør inneholde

Bakgrunnsinformasjon, anamnese, somatisk helse, status presens, psykiatrisk sykehistorie, aktuelle medikamenter, antidepressiva og behandlinger som har vært forsøkt med spesifisert dose, tid, effekt, bivirkninger, stimulantia/rusmiddelbruk, aktuelt og oppdatert MADRS utfylt i samarbeid med behandler. 


Hvordan foregår behandling med ketamin ved Sykehuset Østfold?

Prosedyren varer 2 timer, og selve infusjonen 40 minutter, mens pasienten ligger i seng. Pasienten er våken og bevisst under behandlingen, men forventes å oppleve en viss grad av dissosiasjon. Dette kan oppleves som en drømmeliknende tilstand. Angst og ubehag kan forekomme.

Vår protokoll er basert på internasjonale retningslinjer. Det tilbys i utgangspunktet seks oppstartsbehandlinger over tre uker. Hvis pasienten har effekt av behandlingen, kan det være aktuelt med månedlige vedlikeholdsbehandlinger i opptil seks måneder. Vi tilbyr totalt 12 ketamin-infusjoner.

Det tilbys ikke psykoterapi ved siden av ketaminbehandlingen ved Sykehuset Østfold. Pasienter må ledsages av samtaleterapi hos en profesjonell terapeut som følger dem tett under hele behandlingsforløpet.

Alle pasienter som får ketaminbehandling ved Sykehuset Østfold, inviteres til å samtykke til at dataene deres brukes i fremtidige studier og i utgangspunktet registreres i et lokalt kvalitetssikringsregister. Hensikten med forskningen er å se på utfall av behandlingen, bivirkninger og andre relevante aspekter.

 

Kontakt

Peer Gynts vei 72, Moss DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss

Kontakt DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss
En parkeringsplass foran en bygning

Peer Gynts vei 72, Moss

Peer Gynts vei 72

1535

Praktisk informasjon

Dersom du har spørsmål om en timeavtale, ønsker å endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt på telefon i kontortiden mandag - fredag kl. 08.00-15.30.

Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet. Har du mottatt innkallingsbrevet digitalt, kan du også svare oss digitalt.​​

Det er mange pasienter som venter på behandling hos oss. Vi oppfordrer derfor at du gir beskjed om endring eller avbestilling av time så tidlig som mulig. Dersom du avbestiller timen eller ikke møter, kan ikke sykehuset garantere at du får helsehjelp innen den fristen du har fått. 

Ved gjentatte avbestillinger eller at du ikke møter til den timen du har fått, blir det gjort en faglig vurdering av behovet ditt for helsehjelp. Du kan da bli strøket fra ventelisten.

Timeavtalen må avbestilles/endres minst 24 timer (kun hverdager) i forveien. Avbestiller du senere enn dette må du betale en egenandel. Dersom timen din er på en mandag, må du avbestille den senest fredagen før.

​Les mer om betaling av egenandel på helsenorge.no

Eigendelar på sjukehus og poliklinikk - helsenorge.no

Du kan ikke avbestille eller endre time ved å sende oss e-post eller melding på sosiale medier. Dette er for å overholde personvernloven og pasientsikkerhetsloven.

Mange av våre avdelinger har ventelister, det kan derfor ta tid før du får en ny timeavtale.

Her finner du informasjon om hvordan du får innsyn i din pasientjournal.

Les mer om pasientjournal her

Våre prester har bred kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker i sorg, uro og krise, og er en integrert og naturlig del av sykehusets forskjellige behandlingsmiljøer.

Det forutsetter ingen kristen eller religiøs tro for å snakke med en av prestene. Sykehusprestene respekterer mennesker fra alle tros- og livssynssamfunn og formidler gjerne kontakt med representanter for et av disse om du ønsker det.
​​

Slik kontakter du preste- og samtale​​​tjenesten

​Sykehuset Østfold er røykfritt. E-sigaretter er heller ikke tillatt.

Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene. Dette er fordi pasienter skal slippe å bli utsatt for tobakksrøyk på vei til eller fra behandling.

Pasienter og pårørende kan røyke utendørs på anvist sted. Dette er skiltet i Moss og på Kalnes.

Informasjon om hvor du kan røyke finner du her.

​Pasienter og pårørende som ønsker å ta bilde eller video som minne fra tiden på sykehuset, kan kun gjøre dette dersom det er en selv, pårørerende eller venner som er avbildet. Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte. Vi håper at alle tar hensyn til personvernet under besøket på sykehuset, og avgrenser fotografering til å gjelde egen familie og venner.

Les mer om bruk av sosiale medier på sykehuset.

​Alle sykehusets medarbeidere har taushetsplikt. Ved ankomst til sykehuset opplyser du hvilke pårørende som skal få opplysninger om din sykdom og behandling. Du kan selv sette begrensinger på om slike opplysninger skal gis.

Nyheter