Behandling

Ketamin mot behandlingsresistent depresjon

Ketamin er et legemiddel som i utgangspunktet brukes som et narkosemiddel, og i behandling av smerte. Det har vist seg også å ha god effekt på pasienter med depresjon og suicidale tanker.

Introduksjon

Ketamin virker hovedsakelig gjennom å hemme enkelte reseptorer (NMDA-reseptorer) i hjernen og påvirker hjernestrukturer på en positiv måte. Medikamentet gjenoppretter balansen mellom hjernens forskjellige funksjonssentrene. Ketamin kan åpne for endring i fastlåste tankemønstre og følelser.  
Ketamin erstatter ikke psykologisk behandling. Det er viktig at ketamin integreres i en profesjonell psykoterapikontekst.

Depresjon rammer mellom 4 % og 7 % av Norges voksne befolkning hvert år. Ketamin er fra før kjent som et trygt og effektivt narkosemiddel. Nyere forskning viser nå at små doser Ketamin har rask effekt på mange av pasientene med kronisk depresjon, og at eventuelle bivirkninger er milde og forbigående. De fleste merker bedring allerede etter første behandling. Noen pasienter responderer imidlertid ikke i det hele tatt, mens andre trenger flere behandlinger for å oppnå full effekt. Inntrer ønsket resultat etter fire til seks oppstartsbehandlinger avtales det i vårt aktuelle terapi-regime vedlikeholdsbehandling opptil 6 mnd.

Selv om misbruksrisikoen av ketamin under kontrollerte klinisk rammer er liten, er vi meget nøye med hvem som får tilbud hos oss. Vi skriver ikke ut resepter.

Hvem får tilbud om ketaminbehandling?

Ketamin-infusjonene er en utprøvende terapi utenfor godkjent indikasjonsområde og pasienter som ønsker denne behandlingen må samtykke på deltagelse i våre aktuelle kliniske studier. Studiene er viktige for å samle inn informasjon om langtidsvirkningen, målgrupper og bivirkninger. Ved oppstart opplyser vi detaljert om gjennomføringen og mulige bivirkninger.

Pasienter utenfor Sykehuset Østfolds ansvarsområde må innhente skriftlig forhåndsgodkjenning for utprøvende ketamin-behandling fra sitt eget helseforetak.

Henvisninger vurderes av Ketamin-enheten med klinisk spesialist tilstede. Indikasjonen er behandlingsresistent depresjon. Denne defineres av at man har forsøkt minst to ulike antidepressiva fra to forskjellige farmakologiske typer, og at man har forsøkt medisinen over tilstrekkelig lang tid og med adekvat dosering.  Uakseptable bivirkninger på konvensjonell antidepressiv behandling vil også kunne godtas som begrunnelse. Pasienter med noen alvorlige somatiske sykdommer, psykoseproblematikk eller aktuell alkohol-/rusavhengighet vil ikke kunne regne med å få tilbud om ketamin hos oss. Vi foretar imidlertid alltid en individuell vurdering.

Ketamin-infusjonene er en utprøvende terapi utenfor godkjent indikasjonsområde og pasienter som ønsker denne behandlingen må samtykke på deltagelse i våre aktuelle kliniske studier. Studiene er viktige for å samle inn informasjon om langtidsvirkningen, målgrupper og bivirkninger. Ved oppstart opplyser vi detaljert om gjennomføringen og mulige bivirkninger. 

Pasienter utenfor Sykehuset Østfolds ansvarsområde må innhente skriftlig forhåndsgodkjenning for utprøvende ketamin-behandling fra sitt eget helseforetak. Henvisninger for ketaminbehandling må derfor sendes til lokalt helseforetak for vurdering av rett til helsehjelp og godkjenning for behandling på Sykehuset Østfold. Dersom det gis rett til helsehjelp oversendes henvisningen til ketaminenheten for vurdering av rett til utredning/behandling.    

En henvisning bør inneholde

Bakgrunnsinformasjon, anamnese, somatisk helse, status presens, psykiatrisk sykehistorie, aktuelle medikamenter, antidepressiva og behandlinger som har vært forsøkt med spesifisert dose, tid, effekt, bivirkninger, stimulantia/rusmiddelbruk, aktuelt og oppdatert MADRS.   
Før

Du trenger ikke slutte med verken legemidler eller annen form for behandling før du får behandling med Ketamin. Det er noen angstdempende medisiner og sovemedisiner som kan redusere effekten, som for eksempel benzodiazepiner (Sobril/Valium). Derfor er det viktig at du opplyser oss om alle medisinene du bruker.

Hvis du står på sentralstimulerende medisiner mot ADHD symptomer bør du ikke ta dem samme dag som du får ketamin-behandlingen.

Du skal ikke drikke eller spise de siste to timene før behandlingen starter fordi noen vil kunne oppleve sterk kvalme og svimmelhet under og rett etter infusjonen. Det er forbudt å nyte alkohol på behandlingsdagen.

Det er viktig at du slapper godt av under behandlingen. Derfor er det lurt at du tar på deg komfortable klær.

Du skal også lytte til musikk underveis i behandlingen. Ta gjerne med en egen spilleliste med beroligende musikk du liker og dine egne hodetelefoner.  Vi tilbyr både musikk og hodetelefoner til utlån.


Under

Først får du grundig informasjon om behandlingen og hva du kan forvente. Deretter måler vi blodtrykk, puls, oksygenmetning og vekt. Du skal også fylle ut et skjema som handler om symptomene dine.

Ketamin gis i all hovedsak intravenøst som infusjon inn i en blodåre på hånden eller armen. Før vi starter infusjonen får du hjelp til å slappe av med pusteteknikker. Så ber vi deg lene deg tilbake, få på øye-bind, høre på musikk og slappe helt av. Behandleren er tilstede hos deg under hele behandlingen.

Du må beregne 2 timer for hele konsultasjonen mens selve infusjonen varer i 40 minutter. Du vil være våken og kunne kommunisere med behandleren under infusjonen. Mange opplever å komme inn i en drømmeliknende tilstand som de flest opplever som behagelig. I sjeldne tilfeller kan det oppstå en følelse av angst eller panikk. Da stenger vi pumpen umiddelbart og virkningen vil avta meget raskt.

Når infusjonen er ferdig skal du sitte rolig og summe deg i cirka 10-15 minutter. Så tar vi blodtrykk, puls og oksygenmetning på nytt. Vi snakker litt om opplevelsen din, og om du oppdaget noe av betydning under behandlingen.


Etter

Mye av effekten av Ketamin er ute av kroppen etter cirka 15 minutter, men du kan føle deg litt ustø, trøtt og sløv i noen timer etterpå.


 

Vær oppmerksom

Du kan ikke kjøre bil eller håndtere annen form for maskineri samme dag som du har fått behandlingen.

Bivirkninger

Eventuelle bivirkninger er milde og forbigående. Det kan være at man opplever forbigående økning i puls og blodtrykk, at man kan få en angstreaksjon, bli kvalm, få hodepine, bli forvirret, hallusinere, oppleve endringer i humør eller en følelse av slapphet. Det er alltid en terapeut tilstede for veiledning og støtte.


 

Kontakt

Peer Gynts vei 72, Moss DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss

Kontakt DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester Moss

Peer Gynts vei 72, Moss

Peer Gynts vei 72

1535

Praktisk informasjon

Dersom du har spørsmål om en timeavtale, ønsker å endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt på telefon i kontortiden mandag - fredag kl. 08.00-15.30.

Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet. Har du mottatt innkallingsbrevet digitalt, kan du også svare oss digitalt.​​

Det er mange pasienter som venter på behandling hos oss. Vi oppfordrer derfor at du gir beskjed om endring eller avbestilling av time så tidlig som mulig. Dersom du avbestiller timen eller ikke møter, kan ikke sykehuset garantere at du får helsehjelp innen den fristen du har fått. 

Ved gjentatte avbestillinger eller at du ikke møter til den timen du har fått, blir det gjort en faglig vurdering av behovet ditt for helsehjelp. Du kan da bli strøket fra ventelisten.

Timeavtalen må avbestilles/endres minst 24 timer (kun hverdager) i forveien. Avbestiller du senere enn dette må du betale en egenandel. Dersom timen din er på en mandag, må du avbestille den senest fredagen før.

​Les mer om betaling av egenandel på helsenorge.no

Eigendelar på sjukehus og poliklinikk - helsenorge.no

Du kan ikke avbestille eller endre time ved å sende oss e-post eller melding på sosiale medier. Dette er for å overholde personvernloven og pasientsikkerhetsloven.

Mange av våre avdelinger har ventelister, det kan derfor ta tid før du får en ny timeavtale.

Her finner du informasjon om hvordan du får innsyn i din pasientjournal.

Les mer om pasientjournal her

Våre prester har bred kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker i sorg, uro og krise, og er en integrert og naturlig del av sykehusets forskjellige behandlingsmiljøer.

Det forutsetter ingen kristen eller religiøs tro for å snakke med en av prestene. Sykehusprestene respekterer mennesker fra alle tros- og livssynssamfunn og formidler gjerne kontakt med representanter for et av disse om du ønsker det.
​​

Slik kontakter du preste- og samtale​​​tjenesten

​Sykehuset Østfold er røykfritt. E-sigaretter er heller ikke tillatt.

Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene. Dette er fordi pasienter skal slippe å bli utsatt for tobakksrøyk på vei til eller fra behandling.

Pasienter og pårørende kan røyke utendørs på anvist sted. Dette er skiltet i Moss og på Kalnes.

Informasjon om hvor du kan røyke finner du her.

​Pasienter og pårørende som ønsker å ta bilde eller video som minne fra tiden på sykehuset, kan kun gjøre dette dersom det er en selv, pårørerende eller venner som er avbildet. Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte. Vi håper at alle tar hensyn til personvernet under besøket på sykehuset, og avgrenser fotografering til å gjelde egen familie og venner.

Les mer om bruk av sosiale medier på sykehuset.

​Alle sykehusets medarbeidere har taushetsplikt. Ved ankomst til sykehuset opplyser du hvilke pårørende som skal få opplysninger om din sykdom og behandling. Du kan selv sette begrensinger på om slike opplysninger skal gis.

Nyheter

  • Ikon
    17. november 2023
    Sykehuset Østfold inviterer til folkemøte om bruk av psykedelika i behandling av depresjon

    Psykisk helse berører mange av oss, og psykiske lidelser er potensielt dødelige sykdommer med store kostnader for individ og samfunn. Sykehuset Østfold har vært blant de første til å prøve ut psykedeliske medisiner – som ketamin og MDMA - i behandling av psykisk syke pasienter i Norge.