Røyking

Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene ved noen av sykehusets enheter i fylket. Dette er fordi pasienter skal slippe å bli utsatt for tobakksrøyk på vei til eller fra behandling.

Sykehuset Østfold er røykfritt, heller ikke e-sigaretter er tillatt innendørs.

Det er lov å røyke på anviste steder utendørs og du finner røykeskur i nærheten av hovedinngangen både på Kalnes og i Moss.

Husk å holde avstand til andre røykere i røykeskurene.

På enheter som sykehuset har i rundt i Østfold, hvor det ikke er anvist plass, ber vi om at det ikke røykes ved inngangspartiet.

Sist oppdatert 17.11.2020