Bruk av sosiale medier i Sykehuset Østfold

Stadig flere velger å dele sine opplevelser gjennom et åpent internett. Sosiale nettsamfunn er for mange pasienter en fin måte å opprettholde kontakt med omverdenen på.

Noen bruker Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat og Flickr, mens andre benytter seg av personlige blogger eller egne hjemmesider.

Noen ”skriver seg ut av” diagnoser, behandling og vonde opplevelser. Noen skriver også for å dele gledene ved alt som går bra. Ofte har pårørende også behov for å dele av sine følelser, og gjerne også fortelle om hvordan det står til med pasienten til slekt og venner.

Vi ønsker ikke på noen måte å begrense dette, bare du ikke formidler konfidensiell og privat informasjon som tilhører andre.

  • Foto, video, lydopptak og informasjon om andre pasienter, pårørende eller ansatte kan ikke publiseres uten deres vitende og samtykke.

  • Vær oppmerksom på at mange kan være uten reell samtykkekompetanse på grunn av sin tilstand, eller kan føle seg presset til å si ja.

  • Ikke vis bilder eller skriv på en slik måte at du identifiserer andre uten at de har gitt deg eksplisitt tillatelse på forhånd. Pass på at du ikke fotograferer slik at uvedkommende personer i bakgrunnen kan identifiseres.

  • Etterkom ethvert ønske fra andre om at du skal fjerne bilder og opplysninger du har publisert om dem.

  • Pass på at du ikke forteller ting om andre som du ikke selv ville ha offentliggjort.

  • Hvis du er i tvil om noe er sensitivt — ikke skriv om det. Det er bedre å skrive litt for lite, enn litt for mye. Det er viktig å forstå at det kan være vanskelig å fjerne publisert informasjon.

  • Hvis du er sint eller opprørt — vent noen dager før du publiserer det. Å slette noe du angrer på, kan raskt vise seg å være for sent. Informasjonen du har lagt ut kan allerede være videreformidlet på helt andre steder enn du selv har kontroll med.


Bilde av en plakat  med  hvor det står at man skal være varsom og ikke ta bile av pasienter  og ansatte
 

Sist oppdatert 29.11.2022