Behandling

Habilitering – gruppe senfasetilbud ved ervervet hjerneskade, barn og unge

OK Brain! er et gruppebasert senfasetilbud til barn og unge over ti år med ervervet hjerneskade av ulike årsaker. Her får barn/ungdom og foreldre/foresatte kunnskap om de ulike følgene av hjerneskaden og hvordan det kan tilrettelegges og trenes for å oppnå best mulig sosial- og skolefaglig deltakelse og mestring. Barna/ungdommene får gode muligheter for erfaringsutveksling og læring av hverandre. Det er også en målsetting å styrke foreldre/foresatte i omsorgsrollen.

Før

Dette behandlingstilbudet krever ingen spesielle forberedelser utover at barna/ungdommene må være informert om innholdet og motivert for å delta. Detaljert informasjon blir sendt til dere som foreldre i forkant av gruppeoppholdene.
RIB gjennomfører en telefonsamtale med dere foreldre for å få supplerende opplysninger om barnet og familien i forkant av første gruppeopphold.

Under

Vi gjennomfører tre samlinger på fem, tre og tre dager med henholdsvis 6 og 12 måneders mellomrom. Barnet/ungdommen og foresatte får treffe andre familier hvor barna/ungdommene har en ervervet hjerneskade. Det blir et variert tilbud sammensatt av undervisning, samtalegrupper, workshop, trening og aktiviteter med fokus på mestring, sosialt samvær og glede, i og utenfor RIBs lokaler.

Tema er blant annet kunnskap om hjernen og hjerneskader, fysiske og kognitive følger av hjerneskade, hjerneskadetretthet, energiøkonomisering, trening av kropp og hjerne etter skade, forebygging av uhelse og informasjon om egen tilstand til familie og venner. De forskjellige temaene for undervisning/samtale er knyttet opp mot relevante fellesaktiviteter.

Foreldre/foresatte får et tilsvarende undervisnings- og samtaletilbud. Vi legger også opp til gode muligheter for erfaringsutveksling dere foreldre i mellom. 

Foresatte og barn/ungdom får mulighet til å bo i sykehusets familiehus under samlingene.

Etter

Etter første og andre samling arbeider barnet/ungdommen og dere som foreldre med tiltak rettet mot avtalte mål. Ved avslutning av deltakelsen i programmet vil videre habiliteringsoppfølging fortsette som før deltakelse, ved barnets/ungdommens lokale HABU/henviser i samråd med foresatte og fagfolk i kommunen.

Vi lager en oppsummerende rapport etter hvert habiliteringsopphold. Rapporten sender vi til foreldre, henviser, fastlege, etter avtale med dere foreldre.


Kontakt

Sarpsborgklinikken Barne- og ungdomshabilitering

Kontakt Barne- og ungdomshabilitering
Sarpsborgklinikken

Sarpsborgklinikken

Glengsgata 19

1706 Sarpsborg