Behandling

Habilitering - Cerebral parese hos barn og unge, CP-skole

Cerebral parese-skole (CP-skole) er et gruppetilbud for barn i alderen 8-12 år med CP GMFCS nivå I-III og deres foreldre. Målet er å gi barna kunnskap om egen diagnose, mulighet til å treffe andre i samme situasjon og styrke deres mestring. Barna får et variert tilbud med tilrettelagt undervisning, deltakelse i samtalegruppe og deltakelse i praktiske aktiviteter i og utenfor RIBs lokaler.

Cerebral parese (CP) er en utviklingsforstyrrelse som skyldes en skade i hjernen som har oppstått før fødsel, i forbindelse med fødsel eller innen 2 års alder.

Les mer på helsenorge.no

Før

Dette behandlingstilbudet krever ingen spesielle forberedelser utover at barna må være informert om innholdet i tilbudet og motivert for å delta. Detaljert informasjon sendes foreldre/foresatte i forkant av samlingen. RIB gjennomfører en telefonsamtale med foresatte for å få supplerende opplysninger om barnet og familien i forkant av første gruppeopphold.
Under

CP-skole gjennomføres med to gruppeopphold (fem + tre dager) med 3-6 måneders mellomrom. Tema som blir gjennomgått er:

  • kunnskap om kroppen, hjernen og Cerebral parese-diagnosen

  • motoriske og kognitive følger av Cerebral parese

  • ansvar for egen helse, aktivitetsnivå, restitusjon og energiøkonomisering

  • uhelse og senfølger av Cerebral parese

  • vennskap og inkludering


Temaene for undervisning/samtaler knyttes opp mot relevante fellesaktiviteter med fokus på mestring, sosialt samvær og glede, i og utenfor RIBs lokaler. Målsettingen er å bedre barnas forståelse av egen tilstand og egne utfordringer, og bidra til at barnet kan foreta gode mestringsvalg og prioriteringer. Samvær og erfaringsutveksling med de andre barna i gruppen, er en viktig integrert del av tilbudet. 

Foresatte/foreldre får undervisnings- og samtaletilbud, og deltar også i enkelte aktiviteter sammen med barna. Målsettingen er å øke deres innsikt i barnets diagnose, gi dere kunnskap om ulike tilretteleggingstiltak samt gi dere mulighet for nyttig erfaringsutveksling med andre foreldre.

Barna får et begrenset skoletilbud under oppholdet i regi av sykehusskolen/SMI skolen der hjemkommunens skoleplan følges opp. Dette medfører at barna ikke får registrert skolefravær under oppholdet.

Foreldre/foresatte og barn kan bo i sykehusets familiehus under gruppeoppholdene.Etter

Etter første samling arbeider barn og foresatte med tiltak rettet mot avtalte mål. Ved avslutning av deltakelsen i programmet, vil videre habiliteringsoppfølging fortsette som før deltakelsen ved barnets lokale HABU/henviser, i samråd med foresatte og fagfolk i kommunen. Etter hvert habiliteringsopphold utformes en oppsummerende rapport som sendes foresatte, henviser og fastlege etter avtale med foresatte.Kontakt

Sarpsborgklinikken Barne- og ungdomshabilitering

Kontakt Barne- og ungdomshabilitering
Sarpsborgklinikken

Sarpsborgklinikken

Glengsgata 19

1706 Sarpsborg