Åsebråten, poliklinisk utredning og behandling

Seksjon poliklinisk utredning og behandling er beliggende på Åsebråten i Fredrikstad. Seksjonen er samlokalisert med dag/døgnseksjon. Vi arbeider med utreding og behandling av barn og unge i aldersgruppen 0-18 år og samarbeider nært med lokale poliklinikker og kommunale tjenester.

Vi mottar henvisninger fra alle lokale BUP- poliklinikker i Sykehuset Østfold, og arbeider med Østfold og Vestby som nedslagsfelt. Vår arbeidsform er poliklinisk og ambulant og tilbudene vi gir skreddersys for god tilpasning til den enkelte pasient og deres familier.

Vi arbeider med tilstandsbilder som:

 • Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser,- nevropsykiatriske tilstander som ADHD, autismespekterforstyrrelser, Tourettes syndrom.
 • Kompleks komorbiditet
 • Forstyrrelser i sosial fungering
 • Atferdsproblematikk
 • Vegringstilstander
 • Samspillsproblematikk

Poliklinikken organiserer arbeidet i nevropsykiatrisk team som består av spesialister i barne- og ungdomspsykiatri, psykologspesialister, spesialpedagoger, vernepleiere og barnevernspedagoger med tilleggsutdanning.

Seksjonen arbeider med psykoedukasjon individuelt og i grupper.

Det gis gruppebasert psykoedukasjon for:

 • Ungdom med Asperger syndrom.
 • Foreldre/foresatte som har barn med ADHD.
 • Foreldre/foresatte som har barn med diagnose innen autismespekteret/Asperger syndrom.

Henvisning til gruppebasert psykoedukative tilbud går gjennom barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP).


Det drives forskningsarbeid i seksjonen.

 

Kontakt

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

En bygning med glassvinduer

Ilaveien 127, Fredrikstad

Ilaveien 127

1605 Fredrikstad

Kurs og møter

 • ASF (autismespekterforstyrrelse) - Flerforeldregrupper
  ASF flerforeldregruppe er et behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten for foreldre til barn som allerede har deltatt på ASF foreldregruppe. Her legges det vekt på veiledning av ulike temaer, i mindre grupper.
  ASF (autismespekterforstyrrelse) - Flerforeldregrupper
  Dato kommer
 • Tourette syndrom - Foreldregruppe
  Foreldregruppe for foreldre til barn med Tourette-syndrom. Det gis informasjon om diagnosen, former for behandling og sosiale rettigheter. Det er rom for erfaringsutveksling og det vil også være innlegg fra et brukerperspektiv.
  Tourette syndrom - Foreldregruppe
  Dato kommer

ADHD - E-læringskurs

Kurset gir en innføring i diagnosen ADHD. Det tar for seg ulike tiltak som; sosiale rettigheter, positiv foreldrestyring, PPT, skole og hjem samarbeid, struktur og hjelpemidler, ernæring og medisinsk behandling. Målet med kurset er å gi foresatte til barn og ungdom med ADHD økt kunnskap og forståelse for vansker og utfordringer forbundet med ADHD, samt økt bevissthet knyttet til hvordan foresatte kan bidra til utvikling av et positivt selvbilde og opplevelse av mestring for barnet.
Klikk her for å komme til e-læringskurset
Tre barn spiller spill. Illustrasjonsbilde.

ADHD - E-læringskurs

Kurset gir en innføring i diagnosen ADHD. Det tar for seg ulike tiltak som; sosiale rettigheter, positiv foreldrestyring, PPT, skole og hjem samarbeid, struktur og hjelpemidler, ernæring og medisinsk behandling. Målet med kurset er å gi foresatte til barn og ungdom med ADHD økt kunnskap og forståelse for vansker og utfordringer forbundet med ADHD, samt økt bevissthet knyttet til hvordan foresatte kan bidra til utvikling av et positivt selvbilde og opplevelse av mestring for barnet.
Klikk her for å komme til e-læringskurset
Tre barn spiller spill. Illustrasjonsbilde.