Pasientkurs

ASF (autismespekterforstyrrelse) - Foreldregruppe

ASF foreldregruppe er et behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten for foreldre til barn med ASF. I ASF foreldregruppe vil deltakerne lære mer om diagnosen og møte andre foreldre som de kan dele erfaringer med. Hver foreldregruppe går over 3 hele dager.

Passert
29.
april
2024
3 dager
 1. 29. apr. 2024, 09:00 - 14:30
 2. 06. mai 2024, 09:00 - 14:30
 3. 13. mai 2024, 09:00 - 14:30

Tid og sted

Når

 1. 29. apr. 2024, 09:00 - 14:30
 2. 06. mai 2024, 09:00 - 14:30
 3. 13. mai 2024, 09:00 - 14:30

Arrangør

Hvor

Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk
Ilaveien 127
1615 Fredrikstad
I kantinen.

Foreldrene henvises til Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, fra lokal BUPP. Barnet må ha fått en diagnose innen autismespekteret. 

Varighet

Hver foreldregruppe går over 3 hele dager, fra klokken 09.00-14.30.

Det er viktig å spesifisere at dersom foreldrene takker ja til behandlingstilbudet, så takker de ja til å delta alle 3 dagene. 

Opplæringspenger 

Yrkesaktive foreldre kan søke om opplæringspenger (kompensasjon fra NAV for fravær fra jobb) for kursdagene. Foreldre med lengre reisevei enn 10 km kan ha rett til kjøregodtgjørelse fra Pasientreiser.                           

Aktuelle tema

 • Hva er autisme og hvordan kommer autismen til uttrykk hos ditt barn?
 • Tilrettelegging i hverdagen / ulike tilnærmingsmetoder
 • Hvordan kan stress påvirke de med autisme og hvordan unngå dette?
 • Å være foreldre til et barn / ungdom med autisme
 • Et annerledes søskenliv
 • Sosiale rettigheter

Annet

Lærerne til barna / ungdommene inviteres til egen kursdag. Tilbudet gis til 2 personer fra skolen. Det er foreldrene som leverer ut invitasjonen. På denne måten sikres det at invitasjonen gis til de som jobber med deres barn.  

Kontakt