Barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering har enheter i hele fylket. Barne- og ungdomspsykiatrien tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0 til 18 år, og deres familier, som har behov for tjenester på spesialisthelsenivå for å avhjelpe psykiske vansker.  Barne- og ungdomshabilitering yter tjenester i et livsløpsperspektiv og skal gi helsetjenester på spesialistnivå til barn, ungdom og voksne i form av diagnostikk, funksjonsutredning og behandling. Våre medarbeidere gir også veiledning, informasjon og opplæring til familie, nærpersoner og fagfolk rundt pasienten.

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Det er barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Moss, Fredrikstad, Halden, Sarpsporg og Askim. Barne- og ungdomshabilitering holder til i Sarpsborgklinikken. Ungdomspsykiatrisk seksjon holder til på Sykehuset Østfold Kalnes. Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk ligger i Fredrikstad.

Haldenklinikken

Kjærlighetsstien 30

1781 Halden

Ilaveien 127, Fredrikstad

Ilaveien 127

1605 Fredrikstad

Sarpsborgklinikken

Glengsgata 19

1706 Sarpsborg

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum

Sykehuset Østfold Moss

Sykehuset Østfold Moss

Peer Gynts vei 78

1535 Moss

Sykehusgata 2, Askim (Askimklinikken)

Sykehusgata 2

1807 Askim

Kurs og møter

  • Foreldrekurs Tourette-syndrom
    Dette kurset er for foreldre/foresatte til barn med Tourette-syndrom. Kurset tar for seg ulike temaer: Hva er Tourette-syndrom, medisinsk behandling og andre tiltak, ernæring, tilrettelegging, atferdsutfordringer, lover og rettigheter.
    Foreldrekurs Tourette-syndrom
    Dato kommer