Pasientkurs

ASF (autismespekterforstyrrelse) - Flerforeldregrupper

ASF flerforeldregruppe er et behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten for foreldre til barn som allerede har deltatt på ASF foreldregruppe. Her legges det vekt på veiledning av ulike temaer, i mindre grupper.

Tid og sted

Hvor

Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk
Ilaveien 127
1615 Fredrikstad
I kantinen.

Foreldrene henvises til Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, fra lokal BUPP når de skal delta i ASF foreldregruppe. ASF flerforeldregruppe er for foreldre som allerede har deltatt på ASF foreldregruppe. 

Barnet må ha fått en diagnose innen autismespekteret. 

Varighet

ASF flerforeldregruppe har 6 gruppesamlinger og varer fra klokken 09.00-12.00.

ASF flerforeldregruppe starter opp i februar 2024. 

Innhold

Flerforeldregruppa veiledes på ulike temaer som gruppene melder inn. 

For å forankre tiltak som det jobbes med i gruppeveiledningen, gis det tilbud om veiledning med barnets/ungdommens skole i løpet av perioden for de som har behov for det. Det er viktig å presiere at det kun er 1 veiledning som gis til skolen.    

Kontakt