Lungemedisin - Døgnområde 3

Vi utreder og behandler pasienter med ulike lungelidelser, deriblant lungebetennelse, lungekreft, KOLS, Astma, tuberkulose og en rekke andre diagnoser.

Lungemedisin døgnområde har 27 senger, hvorav 2 senger er forbeholdt pasienter som har behov for forsterket  overvåkning med maskebehandling.

Noen pasienter har behov for utstyr til hjelp med sitt respirasjonsarbeid og avdelingen har både erfaringen og kunnskapen til å hjelpe til med dette. I tillegg vil noen ha behov for justering av eksisterende utstyr.

Vi  har sykepleiere og spesialsykepleiere med bred kompetanse innenfor intensiv- lunge og kreftsykepleie. Vi har erfarne og dyktige hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter og samarbeider tett med fysioterapeuter og servicepersonell. Legene er spesialister i lungesykdommer, samt at vi har dyktige leger under utdanning

Kontakt

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Døgnområde 3, 2. etasje (følg grå farge).
Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum