Parkering

Sykehuset har mange enheter rundt i Østfold. Her finner du informasjon om parkering for pasienter, pårørende og besøkende.

Bilde av parkeringsplass på Kalnes

Parkering ved sykehusets lokasjoner

 

Sykehuset Østfold Kalnes har skiltgjenkjenning på parkeringsplassene for pasienter og besøkende. ​Plassene er merket blått i kartet nedenfor.

Betaling

Du har fire muligheter til å betale:
Apcoa Flow

Last ned app for automatisk betaling. Parkeringen vises i app først etter avreise.

Parkeringsautomat

Betal på betalingsautomater før du forlater sykehusområdet.

Nettsiden til Apcoa

Betal innen 48 timer etter at du forlater området.

Logg deg inn på APCOA flow 

Faktura

Hvis ingen av de 3 alternativene nevnt over velges, vil registrert eier av kjøretøyet få tilsendt faktura etter besøket mot et gebyr.​

Korttidsparkering

25 kroner per time

Langtidsparkering

Besøkende

Benytt «forskudd» betaling på automaten ved ankomst, velg ønsket periode og betal.

Man kan kjøre inn og ut så mange ganger man vil innen betalt periode.

1. døgn 150 kroner

2. - 4. døgn 50 kroner per døgn

31 dager 300 kroner.

OBS: Forskuddsbetaling er kun tilgjengelig på P-automat.


Pasienter

Du registreres ved skiltgjenkjenning og betaler ved avreise.

Kostnaden er kalkulert automatisk.

1. døgn 150 kroner

2. - 4. døgn 50 kroner per døgn

31 dager 300 kroner.

Bilen må stå stille under hele perioden.

OBS: Alle fire betalingsmuligheter kan benyttes.

 

​​El-bilparkering

Plasser for el-biler for besøkende finner du på kortsiden av bygget, mot sør (psykisk helsevernbygget) og på parkeringsplassen for besøkende som ligger foran hovedinngangen. Plassene er merket med grønt på kartet nedenfor.

For å benytte el-bil plass betales vanlig P-avgift, men det koster ingenting å lade bilen. Se avsnitt over om betaling.

Handicap-parkering

Disse plassene finner du i nærheten av hovedinngangen. Se oransje merking på kartet nedenfor. Er det ikke ledig på noen av disse plassene, kan du som har gyldig handicapbevis i bilen parkere på vanlige parkeringsplasser.

Har du gyldig kommunal parkeringstillatelse for forflytningshemmet, kan du få fritak fra betaling både på plasser merket HC og på vanlige parkeringsplasser.

Registrer din tillatelse under fordel via Apcoa Flow app eller nettsiden APCOA flow  

Parkeringsautomatene kan også brukes. Trykk på HC-symbolet og tast inn bilens registreringsnummer. 

Apcoa flow

MC-parkering

Det er egne parkeringsplasser for MC/moped. Se lilla markering på kartet. Det er gratis å stå på disse plassene. Hvis p-plass for bil benyttes må avgift betales, se avsnitt betaling.

Mammografiscreening

Det er egne parkeringsplasser for deg som har fått innkalling til mammografiscreening av Kreftregisteret. Screeningen foregår i Kalnes samfunnshus i Kalnesveien 380. Bygget ligger cirka 7 minutters gange fra hovedinngangen på sykehuset, hvis du kommer med buss.

Det er skiltet, slik at det skal greit for deg å finne fram når du kommer med bil. 

Du må betale på automat eller i appen APCOA FLOW, sone 6703. Det er ikke skiltgjenkjenning her.

Klikk deg inn her for å få mer informasjon om hvordan du finner fram og hvor du som skal til mammografiscreening kan parkere.

NB! Hvis du har blitt henvist til mammografi av din fastlege skal du gå inn hovedinngangen på sykehuset og parkere der.

 

Oversiktskart parkering

 

Sjøkart

Klikk for å få bildet i større format.

Sykehuset Østfold Moss har skiltgjenkjenning på parkeringsplassene for pasienter og besøkende.

Betaling

Du har fire muligheter til å betale:

Apcoa Flow

Last ned app for automatisk betaling. Parkeringen vises i app først etter avreise.

Parkeringsautomat

Betal på betalingsautomater før du forlater sykehusområdet.

Nettsiden til Apcoa

Betal innen 48 timer etter at du forlater området.

Logg deg inn på APCOA flow 

Faktura

Hvis ingen av de 3 alternativene nevnt over velges, vil registrert eier av kjøretøyet få tilsendt faktura etter besøket mot et gebyr.​

Korttidsparkering

25 kroner per time

Langtidsparkering

Besøkende

Benytt «forskudd» betaling på automaten ved ankomst, velg ønsket periode og betal.

Man kan kjøre inn og ut så mange ganger man vil innen betalt periode.

1. døgn 150 kroner

2. - 4. døgn 50 kroner per døgn

31 dager 300 kroner.

OBS: Forskuddsbetaling er kun tilgjengelig på P-automat.

 
Pasienter

Du registreres ved skiltgjenkjenning og betaler ved avreise.

Kostnaden er kalkulert automatisk.

1. døgn 150 kroner

2. - 4. døgn 50 kroner per døgn

31 dager 300 kroner.

Bilen må stå stille under hele perioden.

OBS: Alle 4 betalingsmuligheter kan benyttes.

 

Handicap-parkering

Disse plassene finner du i nærheten av hovedinngangen. Se oransje merking på kartet nedenfor. Er det ikke ledig på noen av disse plassene, kan du benytte ordinære besøksplasser.

Har du gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmet, kan du få fritak fra betaling både på plasser merket HC og på vanlige besøksplasser. 

Registrer din tillatelse under fordel via Apcoa Flow app eller nettsiden APCOA flow.

Apcoa flow

Parkeringsautomatene kan også brukes. Trykk på HC-symbolet og tast inn bilens registreringsnummer. 

 

For blodgivere

Parkering for blodgivere er reservert med 3 plasser på område B1 ved stien på vei til hovedinngangen. Bilnummeret registreres på Apcoa sin automat inne på blodbanken.
 

El-bilparkering

Plasser for el-biler for besøkende er merket med grønt på kartet nedenfor.

For å benytte el-bil plass betales vanlig P-avgift, men det koster ingenting å lade bilen. Se avsnitt over om betaling.

 

Kart

 

Klikk for å få bildet i større format.

Gateparkering på kommunen sine plasser.

 

Parkeringsoversikt Sarpsborgklinikken

 

 

 

Klikk på bildet for å få det i større format (PDF)

Det er parkeringsplass ved sykehuset. Parkering mot avgift.

Parkeringen betales via appen APCOA FLOW eller betalingsautomat. ​

Kortidsparkering

25 kroner per time

Langtidsparkering

1. døgn 150 kroner

2. - 4. døgn 50 kroner per døgn

31 dager 300 kroner.

Etterskuddsbetaling på automat. Du pre-autoriserer et beløp som du velger selv. Du kan betale mindre om du kommer tilbake før perioden du har betalt for har utløpt. Betaler du på automat, får du en billett som må legges i bilruten. 

For blodgivere

Vi har ingen egne plasser for blodgivere. Alle plasser som tilhører sykehuset kan benyttes ved at bilnummeret registreres på Apcoa sin registreringsautomat inne på blodbanken.

 

 

Parkeringsoversikt Haldenklinikken

 

 

 

Klikk på bildet for å få det i større format (PDF)

​Det er parkeringsplass ved helsehuset. Parkering mot avgift. Kan betales på automat eller i mobilappen til Easypark evt. mobilappen til Apcoa.

For blodgivere

Det er egne plasser for blodgivere til venstre når du kjører inn mot hovedinngangen. De 3 første plassene langs gjerdet mot kirkegården, merket med store blå skilt til blodbanken. Blodgivere kan også parkere på øvrige betalingsplasser som tilhører helsehuset, med samme gyldige parkeringslapp som sendes ut sammen med innkalling – evt.  hent parkeringstillatelse i serviceskranken i vestibylen.

Det er parkeringsplasser tilknyttet helsehuset på begge sider av bygningen, samt i parkeringshus i kjeller. Parkering mot avgift. Kan betales på automat eller i mobilappen til Easypark evt. mobilappen til Apcoa.

For blodgivere

Blodgiverne kan parkere i parkeringshuset i underetasjen. Her kan du stå hvor du vil, det er ikke reservert egne plasser til blodgivere. Parkeringskort fra innkallingsbrevet eller parkeringsbevis må være godt synlig. Har du ikke har p-bevis, kan du registrere bilnummeret i blodbankens ventesone.

Gratis parkeringsplasser på korttidsparkeringen. Følg skilting dit.

Parkering på parkeringsplass og i gater i området. Parkering mot avgift.

 

​​

 

​ 
Sist oppdatert 08.08.2023