TIPS-teamet

TIPS - Tidlig intervensjon ved psykose

Mange som får psykose har ofte slitt med psykiske problemer lenge før de får hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Ofte er det lærere, sosialarbeidere, helsearbeidere og fastlegen som oppdager de første tidlige tegn på at noen er i ferd med å utvikle psykiske lidelser. Ikke sjeldent er det bekymrede foreldre eller venner. Det kan være vanskelig å skille mellom hva som er vanlige reaksjoner på store påkjenninger og hva som er tidlige tegn på psykiske lidelser eller rusrelaterte problemer. Det kan også være vanskelig å skille normalreaksjoner på livshendelser fra tidlige tegn på psykose.

Vår målsetting er en god, nyttig og rask utredning av pasienter med mulig psykose.

For oss er det viktig å bidra til trygg og tidlig diagnostikk (lav VUP) samt oppdatert og kvalitetssikret behandling av pasienter med psykoselidelser.

Vi yter også bistand innad i egen klinikk i forhold til igangsetting av behandlingslinje schizofreni og psykose- tidlig intervensjon. Hjelpen kan være å bistå andre enheter i sykehuset Østfold i forhold til utredning. Dette betyr også å bidra til kunnskap om, og bruk av, behandlingslinje schizofreni og nyoppdaget psykose.

TIPS har oversikt over hvilke fagpersoner som innehar kompetanse i psykoedukativt familiearbeid, og som kan bistå med å finne egnet gruppe for familien, eller evt. bistå med de første krisesamtalene/ alliansesamtalene med familien.

TIPS teamet arbeider også ambulant.

Man trenger ikke henvisning og man kan være anonym.

Når man kontakter TIPS blir pasientens tilstand screenet.
Heretter rettes henvendelsen videre til et TIPS team som vurderer denne screeningen, og starter videre undersøkelse og utredning innen to uker.

TIPS teamet består av representanter fra  barn og ungdomspsykiatri, TIPS sør-øst og voksenpsykiatri. Alle avdelinger i klinikk for psykisk helsevern har TIPS-kontakter. Dette utgjør et TIPS nettverk. Et TIPS-team bestående av psykiatere, psykologspesialister og psykiatriske sykepleiere kan bistå i utredning og gi råd mht behandling og videre oppfølging. Man trenger ikke henvisning.

Når man kontakter TIPS blir pasientens tilstand screenet. Heretter rettes henvendelsen videre til et TIPS team som vurderer denne screeningen, og starter videre undersøkelse og utredning innen to uker.

Hva kan være tidlige tegn på psykose og når bør man ta kontakt med TIPS-telefonen?

 • Trekker seg tilbake fra familie og venner
 • Angst; er f.eks redd for å gå ut av huset eller redd for å møte mennesker
 • Funksjonsfall på skolen eller i ADL-ferdigheter
 • Kutter ut trening og hobbyer
 • Vansker med konsentrasjon og oppmerksomhet
 • Sover dårlig, snur døgnet
 • Ekstremt opptatthet av et spesielt tema
 • Forvirring; snakker/skriver om ting som ikke gir mening
 • Variabelt funksjonsnivå eller stemningssvingninger
 • Depresjon/tristhet/selvskading/selvmordstanker
 • Underlige reaksjoner – kan f.eks le når noe er trist
 • Reguleringsvansker; store sinneutbrudd
 • Tvang/ritualer
 • Hallusinasjoner, visuelle, auditive eller taktile
 • Tankepåvirkning/tankelesing
 • Tankeforstyrrelser; ”tankekjør”, ”tankestopp”
 • Uvirkelighetsfølelse
 • Mistenksomhet; opplevelser av å bli sett, forfulgt eller lignende
 • Opplevelse av å være helt spesiell

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum

Kurs og møter

 • Seminar for pårørende til personer med psykoselidelser
  Familiemedlemmer er de viktigste omsorgspersonene når en person blir psykisk syk. Det er ikke alltid lett å forstå psykose. Derfor anbefales det å involvere pårørende i behandlingen, og at pårørende får kunnskap om psykose og behandling.
  Seminar for pårørende til personer med psykoselidelser
  Dato kommer