Pasientkurs

Seminar for pårørende til personer med psykoselidelser

Familiemedlemmer er de viktigste omsorgspersonene når en person blir psykisk syk. Det er ikke alltid lett å forstå psykose. Derfor anbefales det å involvere pårørende i behandlingen, og at pårørende får kunnskap om psykose og behandling.

Tid og sted

Når

Pårørendeseminaret ble avholdt våren 2024. Det kommer et nytt seminar til høsten. Datoer publiseres så raskt disse er satt.

Type arrangement

Temakveld

Arrangør

Hvor

Sykehuset Østfold Kalnes, plenumsal 2
Kalnesveien 300
1714 Grålum

Det arrangeres to kurs á 2 kurskvelder i året (vår og høst). 

NB! Pasienter og helsepersonell kan ikke delta.  

Familiemedlemmer er de viktigste omsorgspersonene når en person blir psykisk syk. Det er ikke alltid lett å forstå psykose og problemer som kommer i kjølvannet av psykose.
Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer og Pårørendeveilederen anbefaler å involvere familien i behandlingen og formidle kunnskap om psykose og behandling.

Sykehuset Østfold ved TIPS-teamet arrangerer dette seminaret som går over to kvelder.

Kursmateriell

Grunnet personvern har vi dessverre ikke mulighet til å sende ut kursmateriell på mail til pasienter og pårørende. Som et miljøbesparende tiltak unngår vi også kopiering. I forkant av kurset sendes det derfor ut en sms med lenke til kursmateriellet. Kursmateriellet gjelder for begge seminarkveldene. Deltakerne kan skrive det ut i forkant av seminaret eller hente det opp digitalt på mobiltelefon eller pc.

Program

Program - Seminardag 1
Klokkeslett Tema
18.00-18.05 Velkommen
18.05-18.50

Psykoseforståelse: forekomst og symptomer

18.50-19.05 Pause
19.05-19.50 Psykoseforståelse: behandling, utvikling og bedring
19.50-20.05 Spørsmål
20.05-20.20 Pause
20.20-20.35 Hvilke tilbud har kommunen; Halden kommune
20.35-20.45 Informasjon, evaluering og avslutning

 

Program - Seminardag 2
Klokkeslett Tema
18.00-18.05 Velkommen tilbake
18.05-18.35 Kognitive vansker
18.35-18.45 Pause
18.45-19.15 Stressforståelse
19.15-19.45 REACT - verktøy for pårørende
19.45-19.55 Spørsmål
19.55-20.05 Pause
20.05-20.20 Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)
20.20-20.35 Pasient- og brukerombudet
20.35-20.45 Evaluering og avslutning

Servering

Det serveres kaffe og te.

Kontakt