Psykiatrisk avdeling - leger og voksenhabilitering

Avdelingen har det overordnede ansvar for organisering av legetjenesten og sykepleietjeneste på natt til døgnseksjonene, samt ivareta konsultasjons- og liaisonpsykiatri (CL-tjenesten) som bistår pasienter innlagt på somatiske avdelinger ved sykehuset.

Seksjon voksenhabilitering utreder og behandler pasienter med komplekse og sammensatte funksjonshemminger som er medfødt eller tidlig ervervet. Seksjonen er lokalisert til Sarpsborgklinikken.

Avdelingssjef for leger og voksenhabilitering har i samarbeid med avdelingssjef for døgnseksjoner et helhetlig ansvar for pasientbehandling, personell, økonomi og utvikling av tjenestene.

  • Legetjenester inkl. liaisonpsykiatri
  • Tips - team
  • Sykepleietjeneste natt
  • Psykiatrisk poliklinikk og psykiatrisk ekspedisjon
  • Voksenhabilitering

 

 

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Sarpsborgklinikken

Sarpsborgklinikken

Glengsgata 19

1706 Sarpsborg

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum