OCD-team

OCD-teamet er fylkesdekkende (Østfold/Vestby) og tilbyr strukturert, intensiv behandling for OCD med bruk av metoden ERP (eksponering og responsprevensjon).

Hvis du blir henvist til oss, så vil vi kalle deg inn til en prescreening. Nedenfor finner du en del informasjon om hva en slik samtale er og ikke er, samt noe rundt vårt team og den behandlingen vi tilbyr dersom dette skulle bli aktuelt for deg.

En prescreeningsamtale er en kort samtale der vi finner ut av om du har OCD, og om det er riktig å starte kartlegging og behandling. Du vil få informasjon om hva slags type behandling vi tilbyr og under hvilke rammer. Se også under for en kort oppsummering av vårt tilbud. Om vi sammen kommer frem til at behandling er veien å gå, vil vi avtale nærmere tidspunkt for oppstart. Ventetid for oppstart kan variere avhengig av pågang, men vi etterstreber å tilby behandling så raskt vi kan.


OCD-team er fylkesdekkende og tilbyr strukturert, intensiv behandling for OCD med bruk av metoden ERP (eksponering og responsprevensjon). Om du og vi sammen vurderer at det er hensiktsmessig å gå videre fra prescreening følger en utredningsfase på 1-3 timer. Du (og gjerne nærmeste pårørende hvis det lar seg gjøre) vil motta undervisning om angst, OCD og metoden vi bruker slik at du står sterkere rustet når vi starter behandlingen.


Behandlingen er intensiv og du trenger å skape/ha plass i livet ditt mens den pågår. Behandlingen innebærer doble timer tre ganger i uken over en drøy måned og du må jobbe også mellom timene. Behandlingen krever motivasjon og egeninnsats og er beviselig svært effektiv der dette er på plass. Det kan være aktuelt å vurdere gradert sykmelding i den mest intensive perioden, men dette kan drøftes med oss og fastlege.

Tvangslidelse (OCD - Obsessive Compulsive Disorder) er en lidelse der man får gjentatte tanker, bilder eller impulser som oppleves påtrengende og uønskede. De vekker ubehag/angst eller vemmelse. Disse kaller vi tvangstanker. For å få vekk ubehaget tvangstankene vekker begynner mange å utføre handlinger som har til hensikt å dempe ubehaget eller forhindre at noe fælt skjer.

Handlingene kan være noe man gjør rent fysisk eller noe man tenker eller gjør mentalt for å roe seg ned. Disse kalles tvangshandlinger.  Tvangshandlinger utføres ofte som bestemte ritualer, i bestemte mønstre, antall eller rekkefølge, eller til det «kjennes rett». Noen av de vanligste tvangshandlingene er vasking, sjekking/kontrollering, telling og orden-/symmetriritualer. Mange begynner også å unngå eller føler sterkt behov for å få bekreftelse fra andre.

Personer som rammes av OCD vet at det de tenker eller gjør er urimelig og overdrevent, men de føler allikevel at de bare «må» utføre tvangshandlingene sine. For sikkerhets skyld. Ofte er det mye skam knyttet til lidelsen, og den kalles derfor ofte for "den skjulte lidelsen". OCD finnes i alle alvorlighetsgrader og former. Fra den helt milde til den svært invalidiserende, hvor de fleste av døgnets timer er preget av tvangstanker og/eller handlinger.

Den behandlingen som har vist seg å ha effekt for 60-70 % heter eksponeringsterapi med responsprevensjon (ERP). Til tross for at dette er en svært virksom behandling, var den tidligere lite tilgjengelig for pasientene. Siden 2012 har det vært etablert flere OCD team nasjonalt for å bedre tilgang på hjelp for de som er påvirket av OCD. OCD-team i Østfold for voksne er lokalisert ved Moss DPS. Vi tilbyr utredning og strukturert behandling ved bruk av ERP. 

Når vi får en henvisning fra ditt lokale DPS, vil vi kalle deg inn til en prescreeningsamtale, se over for mer informasjon om hva dette innebærer. Om vi sammen kommer frem til at behandling er veien å gå, vil vi avtale tidspunkt for kartlegging, der vi blir bedre kjent med hvordan din tvangslidelse arter seg. Kartleggingen tar ca 2 timer. Etter tvangen din har blitt kartlagt får du (og eventuelt pårørende i samråd med deg) grunnleggende undervisning om angst, OCD og behandlingsmetoden vi benytter oss av, så du vet hva vi skal gjøre og hvorfor.

Behandlingen strekker seg over til sammen 8-12 sesjoner over 4-5 uker. Tiden varierer ettersom hvor lang tid det tar den enkelte å bli frisk. Effekten av ERP kommer dog relativt raskt hvis metoden følges riktig. Behandlingen gis vanligvis individuelt i poliklinikk. Vi er to psykologspesialister som jobber sammen med deg mot tvangen. Behandlingen vil foregå delvis i poliklinikk og delvis der din tvang er; være seg hjemme hos deg, ute i bybildet eller annet. Vi fungerer som «personlige trenere», og vil gi deg konkret hjelp til å gjennomføre behandlingen på den måten som er mest effektiv og nyttig.  Vi vil møte deg 3 ganger i uken over en måned hvor vi sammen eksponerer for det du er redd for.

Mellom behandlingstimene vil du få i oppgave å trene på det du har jobbet med i timene. Egendriv og mengdetrening er essensielt for å få maksimal effekt av behandlingen. Det kan ofte være lurt at de som står deg nærmest også er informert om og innstilt på behandlingen.


Du må bestemme deg: Behandling hjelper ikke om du ikke selv tar et valg om å virkelig jobbe for å bli kvitt lidelsen. Dette innebærer også å gjøre de tingene du er redd for. Behandlerne vil være der for å gi kunnskap og veilede deg i hvordan det er best å gjøre det. Du må allikevel være den som gjør. 

Det må være plass i livet ditt: Skal behandlingen hjelpe, må den gis på riktig måte og i riktig dosering. Det betyr at behandlingen må være hovedfokus i de ukene du er i behandling. Dette kan innebære at fastlege bør vurdere gradert sykemelding – i alle fall i starten. Dette kan du drøfte med teamet. 

Vi kvalitetssikrer behandlingen: Alle behandlere i OCD-teamet har spisskompetanse på OCD som lidelse og ERP som metode, og har gjennomgått nødvendig utdanning og veiledning for å kunne hjelpe deg. Vi følger opp med effektmål under behandling, ved endt behandling samt 3 og 12 måneder etter endt behandling.

Psykologspesialister Kjersti Mathisen Guldvog og Nina-Helen Didriksen.


 

 

 

 

 
Kontakt

Sentralbord DPS Moss

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

En parkeringsplass foran en bygning

Peer Gynts vei 72, Moss

Peer Gynts vei 72

1535