Infeksjonsmedisin -Døgnområde 2

De vanligste diagnosene på vår avdeling er lungebetennelse, blodforgiftning, hudinfeksjon, urinveisinfeksjon, infeksjoner i skjelett, diare og oppkast, tuberkulose og sårinfeksjon.

Infeksjonsmedisinsk avdeling består av 24 sengerom der 4 av rommene er dobbeltrom. Vi har 9 isolater der vi isolerer pasienter med smittsomme sykdommer.

Vi har sykepleiere og helsefagarbeidere med kompetanse på infeksjonssykdommer og smittevern, og vi samarbeider tett med fysioterapeuter og servicepersonell. Vi har flere leger som er spesialiserte innenfor infeksjonsmedisin i tillegg til dyktige leger under utdanning.

Kontakt

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Døgnområde 2, 2. etasje (følg lilla farge) .
Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum