Besøkstider

Besøk i Sykehuset Østfold

Sykehuset er åpent for besøk alle dager mellom klokken 14.00 og 20.00.
Noen avdelinger har egne regler. Se mer informasjon under menypunktet "Besøkstider" lenger ned på siden.

Egne regler i akuttmottaket

Akuttmottaket har svært stor pågang av pasienter og begrenset plass. Her er det kun barn og pasienter som er helt avhengig av assistanse, som kan ha med seg en ledsager.

Kritisk syke pasienter kan ha med seg pårørende.

Munnbind

For å hindre smittespredning i sykehuset, skal alle medarbeidere, pasienter, ledsagere og besøkende bruke munnbind i sykehuset dersom de har symptomer på luftveisinfeksjoner. 

​Barn under 12 år anbefales ikke å bruke munnbind.

Sykehuset er åpent for besøk alle dager mellom klokken 14.00 og 20.00.

Varigheten for et besøk er opp til 1 time, og en pasient kan ha 1-2 besøkende per døgn.

Noen pasienter må dele rom med en annen pasient. Av hensyn til den andre pasienten, må besøk på rom med to pasienter vare i maks 30 minutter.

Ønsker dere å komme til et annet tidspunkt, ha lenger tid til besøk eller være flere besøkende, kan det avtales direkte med døgnområdet pasienten bor på. Se liste over telefonnummer under.

I kreftavdelingen, i klinikk for psykisk helsevern og i klinikk for kvinne/barn er det egne regler for besøk.

Besøkstidene gjelder ikke barnefar/medmor/partner på føde-barsel. Foresatte har fri besøkstid på nyfødtintensiv og i barne- og ungdomsklinikken. Her er det kun foresatte som kan komme på besøk nå.  

Oversikt over besøkstider
​​Døgnområde/
Avdeling
 

​Telefon

​Døgn 1 Hjerte   69 86 82 10

​Døgn 2
Infeksjon

  ​69 86 32 40

​Døgn 3
Lunge

  ​69 86 32 30
​Døgn 4
Nevrologi
  ​69 86 32 20

​Døgn 5
Gynekologi

 

​69 86 33 59

​Føde/barsel Ledsager. Søsken til den nyfødte etter klokken 16.00 alle dager.

​69 86 33 30

​Døgn 6
Ortopedi
  69 86 00 00
​Døgn 7
Gastrokirurgi
 

69 86 00 00

​Døgn 8
Kirurgi, kar, urologi, øre, nese, hals
 

69 86 00 00

​Døgn 9
Akuttgeriatri og nyre

Alle dager fra 14.00 - 20.00. I spesielle tilfeller kan besøk utenom besøkstiden avklares på forhånd med avdelingen. ​69 86 34 20
​Døgn 9
Gastromedisin
Alle dager fra 14.00 - 20.00. I spesielle tilfeller kan besøk utenom besøkstiden avklares på forhånd med avdelingen.​


69 86 34 92

​Døgn 10
Kreft
Alle dager fra 12.00 - 19.00. I spesielle tilfeller kan besøk utenom besøkstiden avklares på forhånd med avdelingen.​

69 86 34 10

​Intensiv Ta kontakt med personalet for informasjon om besøk

69 86 83 91

​Postoperativ Ta kontakt med personalet for informasjon om besøk

69 86 83 97

​Barn og ungdom

​Fri besøkstid for foresatte. 

69 86 00 00

​Nyfødtintensiv ​Fri besøkstid for foresatte

69 86 00 00

​Psykisk helsevern og rus (alle enheter) Kun etter avtale ​69 86 00 00
​Døgnområde Moss - ortopedi og kirurgi   69 86 00 00
 

Pasienter som trenger assistanse kan ha med 1 ledsager til timeavtale i sykehuset.

 

Barn og pasienter som er helt avhengig av assistanse, kan ha med seg en ledsager.

Kritisk syke pasienter kan ha med seg pårørende. 

Under fødsel kan den fødende ha med to ledsagere, men i barseltiden er det kun tillatt med en ledsager. Ledsager har ingen besøkstid, og er velkommen til å overnatte.

Søsken til den nyfødte er velkomne etter kl. 16.00. Vi tar ikke imot besøk fra andre.

Følger sykehusets overordnede besøkstider. Det vil si besøk alle dager mellom klokken 14.00 til 20.00

Det er mulig å ha med seg ledsager til undersøkelse/behandling etter avtale.


Kvinneklinikkens poliklinikker 

  • En frisk ledsager kan være med på polikliniske konsultasjoner.​
  • Det er ikke anledning til å ta med søsken/egne barn til konsultasjoner. Barn kan heller ikke oppholde seg i våre ventesoner .
 

 

  • Utføre håndhygiene når du går inn i og før du forlater sykehuset
  • Hold avstand til pasienter og ansatte
  • Utføre håndhygiene når du går inn i og før du forlater pasientens rom

 

Her kan du se om det døgnområdet eller den avdelingen du skal besøke tillater blomster.

 

Informasjon om blomster på avdelingene

​​​​​​​


 

Sist oppdatert 13.02.2024