Infeksjonsmedisinsk avdeling

Infeksjonsmedisinsk avdeling består av døgnområdet infeksjonsmedisin og poliklinikk på Kalnes.