Pakkeforløpene

Et pakkeforløp er et standardisert og helhetlig pasientforløp som innebærer at pasienten skal få mer informasjon om hva som skal skje, når det skal skje, og hvem som har ansvaret. Pakkeforløpene er utviklet i nært samarbeid med brukerorganisasjoner og ulike fagmiljøer.

​Målet er at pakkeforløp skal gi pasienter og pårørende forutsigbarhet og trygghet. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Det legges stor vekt på at du som pasient skal få god informasjon og mulighet til brukermedvirkning.

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Sist oppdatert 13.02.2024